Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/aktualitates1/centralas_velesanu_komisijas_registretas_veletaju_iniciativas_parakstu_vaksanai
Drukas datums: 13:36:33 13.08.2020

Centrālās Vēlēšanu Komisijas reģistrētās vēlētāju iniciatīvas parakstu vākšanai13.08.2019

Demokrātiskās iekārtas pamats ir iedzīvotāju informēšana. Satversmes 90.pantā  noteikts: “ Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.

Latvijas Satversme paredz īpašu konstitucionālu procedūru – vēlētāju parakstītu likumprojektu iesniegšanu, kurus Saeima nevar neskatīt. Šobrīd Latvijas pilsoņiem ir iespēja paust savu viedokli Centrālās Vēlēšanu komisijas reģistrētās  divas iniciatīvās:

1) Grozījumu likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu

Likums par 2012.gada 8.novembra likuma Grozījumi likumā Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atcelšanu (31/08/2018)

Nosaukums: Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu

Iniciatīvas numurs: 20180918-063

Iniciatīvas grupa: “Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”

Iesniegts: 2018.gada 31.augustā

Statuss: Reģistrēts parakstu vākšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā 2018.gada 18.septembrī, lēmums Nr.63

Parakstu vākšana sākas: 2018.gada 19.septembris

Parakstu vākšana beidzas: 2019.gada 18.septembris

Nepieciešamais parakstu skaits: 155224

Paraksta apliecināšana:

1) parakstīšanās vietas pašvaldībā:

2) paraksta apliecināšana pie zvērināta notāra;

3)  bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības:

4) e-pakalpojums www.Latvija.lv 

Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Skolas iela 11-604 (viesnīca “Laine”), 6.st. Rīga, LV-1010

Iniciatīvas grupas kontakti: tālr. 20732777, info@atvertaparvaldiba.lv.

 

 

Likumprojekts

 

Likums par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu

 

1.pants. Atcelt 2012.gada 8.novembra likumu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu””.

Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā.

 

 

2) Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (13/05/2019)

 

Nosaukums:  Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

Iniciatīvas numurs: 20190517 – 052

Iniciatīvas grupa: “Biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”

Iesniegts: 2019. gada 13. maijā

Statuss: Reģistrēts parakstu vākšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā 2019. gada 17. maijā, lēmums Nr.52

Parakstu vākšana sākas: 2019. gada 25. maijs

Parakstu vākšana beidzas: 2020. gada 24. maijs

Paraksta apliecināšana: 

1) parakstīšanās vietas pašvaldībā:

vieta

Vārds, uzvārds

veids

amats

adrese

Cena EUR

Cēres pagasts

Maija Jēce

Pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

“Silavas”, Cēre, Cēres pagasts

1,40

Kandava

Zanda Zeltzaķe

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas locekle

Jelgavas iela 4A, Kandava

1,40

Kandava

Silva Balsere

Dzīvesvietas deklarēšana

Kandavas novada domes vecākā lietvede

Dārza iela 6, Kandava

1,40

Matkules pagasts

Dzidra Jansone

Pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

“Bērzi” , Matkule, Matkules pagasts

1,40

Vānes pagasts

Daina Priede

Pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

Draudzības iela 3,Vāne, Vānes pagasts

1,40

Zantes pagasts

Jānis Kālis

Pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs

Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts

1,40

Zemītes pagasts

Rita Diduha

Pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja

“Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts

1,40

2) paraksta apliecināšana pie zvērināta notāra;

3)  bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības:

Kandava

Zanda Zeltzaķe

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas locekle

Jelgavas iela 4A, Kandava

1,40

 

4)  e-pakalpojums www.Latvija.lv 

Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Skolas iela 11-604 (viesnīca “Laine”), 6.st. Rīga, LV-1010

Iniciatīvas grupas kontakti: tālr. 20732777, info@atvertaparvaldiba.lv.

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Papildināt likuma 1.pantu ar jaunu 2³.  daļu šādā redakcijā:

“ (2³) Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek vienu Latvijas fiziskās personas īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo, kā arī šim nekustamajam īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un ciemos līdz 1500 m², bet viensētās – līdz 2 ha.”

 

Zināšanai:

1. Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

2. Vēlētājam, kurš parakstījies par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām, paraksta apliecinājuma veidlapa nekavējoties jāiesniedz iniciatīvas grupai.

Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad vēlētājs parakstās elektroniski, portālā Latvija.lv.

3. Sīkāka informācija Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv; https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vaksanas

Informāciju sagatavoja:

A.Dundure, Kandavas novada domes kancelejas vadītāja