Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/aktualitates1/gadskarteja_konference_tiekas_novada_izglitibas_darbinieki
Drukas datums: 05:21:49 12.12.2019

Gadskārtējā konferencē tiekas novada izglītības darbinieki28.08.2015

Pie Valdeķu kultūras nama novada izglītības darbiniekus ar latviešu tautas dziesmu melodijām sagaida skolotāja Sandra Šteinberga un viņas dziedošās meitenes

Pie Valdeķu kultūras nama novada izglītības darbiniekus ar latviešu tautas dziesmu melodijām sagaida skolotāja Sandra Šteinberga un viņas dziedošās meitenes

Katru gadu augusta beigās notiek Kandavas novada izglītības iestāžu darbinieku konference.

Šogad novada izglītības darbiniekus konferencē "Ar spēka zīmi plaukstā" 28.augustā sirsnīgi uzņēma Valdeķu kultūras namā.

Konferenci atklāja Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa, sakot lielu paldies visiem pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, sponsoriem, atbalstītājiem, novēlot visiem labu veselību, gana daudz mīlestības, radošumu un veiksmes.

Novada izglītības darbiniekus sveica novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, sakot paldies par darbu un lielo ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, jo šis darbs ir nenovērtējams. ”Mēs lepojamies ar to, ka mūsu novadā ir tik labas izglītības iestādes, un tas ir kopīga darba rezultāts.” - sacīja domes priekšsēdētājs.

Šogad mācības Kandavas novada izglītības iestādēs 1.septembrī uzsāks 1820 audzēkņi ( dati uz 28.08.2015.).

Izglītības darbinieku konferencē tika sumināti un apbalvojumus saņēma:

Par mūža ieguldījumu:

Kandavas internātvidusskolas skolotājas Biruta Rācenāja un Valda Upeniece,
Vānes pamatskolas direktore - Ausma Pileniece

Gada skolotāji:

Pirmsskolas pedagogs - Vēsma Skrazlovska - Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks";

Sākumskolas pedagogs - Elita Brahmane - Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola;

Pamatskolas pedagogs - Zaiga Puriņa - Kandavas novada Zantes pamatskola;

Vidusskolas pedagogs - Ņina Zalcmane - Kandavas internātvidusskola;

Profesionālās ievirzes pedagogs - Ilze Baumane - Kandavas Mākslas un mūzikas skola;

Profesionālās ievirzes pedagogs - Inese Cīrule - Kandavas Deju skola;

Profesionālās izglītības pedagogs - Ojārs Sūnaitis - PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums.

Jaunajā mācību gadā darbu sāks jauni izglītības iestāžu vadītāji: Dace Rozentāle - PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums un Ivars Lasis - Vānes pamatskola. Jauni direktoru vietnieki : Ilze Oliņa - Kandavas internātvidusskola, Sintija Vīndedze - Kandavas Mākslas un mūzikas skola, Kaspars Ševčuks - PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums.

Kandavas novada „Gaismas nesējs 2015” balvu saņēma mamma un audžumamma Ilona Raginska no Cēres pagasta.