Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/aktualitates1/izsludina_6_projektu_konkursa_dari_pats_otro_kartu
Drukas datums: 18:05:29 08.12.2019

Izsludina 6.projektu konkursa “Dari pats!” otro kārtu30.07.2019

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF), ar Kandavas novada domes atbalstu, izsludina 6. projektu konkursa „Dari pats!" otro kārtu. Projektu konkursa Dari pats!” mērķis ir veicināt iedzīvotāju grupu līdzdalību Kandavas novada vides labiekārtošanā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā.

Līdz 2019.gada 15.augustam projektu pieteikumus var iesniegt Kandavas novada nevalstiskās organizācijas vai iedzīvotāju grupas, kas apvienojušās, lai īstenotu kopīgas ieceres. Idejas realizēšanai vienam projektam iespējams saņemt finansējumu līdz 300,- Eiro, bet projekta īstenotājiem jānodrošina arī 10% līdzfinansējums, kas var būt naudas, brīvprātīgā darba vai mantas/pakalpojumu ieguldījuma veidā.

Visus projektus, kas atbildīs konkursa nosacījumiem, vērtēs Kandavas novada iespēju fonda Uzraudzības komitejas dalībnieki un Valdes locekļi. Konkursa uzvarētājiem pieteiktie projekti būs jāīsteno ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Kandavas novada pašvaldības mājas lapā http://www.kandava.lv sadaļā „Informācija iedzīvotājiem". Pieteikums vienā eksemplārā līdz 15.augusta plkst.15.00 jāiesniedz gan personīgi Kandavas novada iespēju fondā, Jelgavas ielā 4a, gan elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi knifkandava@inbox.lv. Informācija un konsultācijas: 26527265 Ērodeja Kirillova.

Nolikums un pieteikuma anketa šeit