Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/aktualitates1/sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi_informe_par_udenssaimniecibas_pakalpojumu_tarifa_projektu
Drukas datums: 00:02:09 26.02.2020

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē par gaidāmajām izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2015.gada 27.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Kandavas pilsētai, Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes un Zemītes pagastiem Kandavas novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr. 1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2016.gada 01. janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN) **

Piedāvātais tarifs
(bez PVN) **

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojumi Kandavas pilsēta, Kandavas, Cēres, Matkules pagasti

0.90

1.06

17,8 %

Kanalizācijas pakalpojumi Kandavas pilsēta, Kandavas, Cēres, Matkules pagasti

0.77

1.82

136,4%

Ūdensapgādes pakalpojumi Vānes un Zemītes pagasti

0.80

1.06

32,5 %

Kanalizācijas pakalpojumi Vānes un Zemītes pagasti

1.10

1.82

65,4 %

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus parūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, VRN 41203006844,juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pag., Kandavas novads, LV – 3120, iepriekš sazinoties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kontaktpersonu vecāko grāmatvedi Inesi Saliņu pa tālruni 63126072

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pag., Kandavas novads, LV – 3120, elektroniski uz e-pasta adrese: SIA_KKP@inbox.lv, faksa nr. 63126071, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.