Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/aktualitates1/turpinas_udensapgades_un_kanalizacijas_tiklu_paplasinasanas_darbi_skolas_iela
Drukas datums: 19:58:12 24.02.2020

Turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi Skolas ielā23.08.2019

Jūlijā Kandavas pilsētā tika uzsākti būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” (Identifikācijas Nr. 5.3.1.0/17/I/031) ieviešanai. Pēc plānoto darbu grafiku saskaņošanas ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un Kandavas pilsētas domi, uzņēmējs AS „UPB” pirmos rakšanas darbus uzsāka Skolas ielā, lai sākoties jaunajam mācību gadam skolēniem un viņu vecākiem netiktu apgrūtināta piekļūšana mācību iestādei. Skolas ielā tiek veikti darbi jaunu kanalizācijas tīklu un pievadu līdz mājsaimniecības robežām izbūve, kā arī veikta jau esošo ūdensapgādes tīklu nomaiņa uz jauniem.

            SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vēlas informēt Kandavas pilsētas iedzīvotājus, ka būvdarbi Skolas ielā norisināsies līdz š.g. 1.septembrim, tad tiks pārtraukti līdz septembra vidum, lai netiktu traucēta mācību gada uzsākšana. Skolas ielas brauktuve tiks sakārtota, tā, lai ar visu veidu transportlīdzekļiem būtu droša pārvietošanās pa ielu. Turpmākie ūdenssaimniecības paplašināšanas un atjaunošanas būvdarbi tiks veikti Lāčplēša ielā.

 Informējam, ka ūdens padeve Skolas ielā pēc būvdarbu pabeigšanas, kādu laiku darbosies vēl no vecā ūdensapgādes tīkla, bet tad tā tiks pārslēgta uz izbūvēto jauno ūdens tīklu un jaunajiem ūdens skaitītājiem. 

            SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina Kandavas iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un nākt uz komunālo saimniecību iesniegt pieteikumus par pieslēgumu izveides ieceri līdz mājsaimniecībām, kuru izbūvei Kandavas novada dome ieplānojusi līdzfinansējumu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.