Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/ceres_pagasts/ceres_cels_aktualakais_jautajums_pagasta_divdesmit_gadu_garuma
Drukas datums: 22:48:31 17.02.2019

Cēres ceļš aktuālākais jautājums pagastā divdesmit gadu garumā22.03.2018

Cēres pagasta iedzīvotāju sapulcē viens no visvairāk cilātajiem jautājumiem bija ceļu stāvoklis pagastā. Par to lauzti šķēpi jau vismaz divu desmitu gadu garumā dažādos līmeņos- vietējos un valstiskos.

 Par ko jautāja un pārmeta iedzīvotāji šoreiz? Lūk, jautājumi.

Vai pēc ceļu attīrīšanas no sniega tiek pārbaudīta darba kvalitāte? Vai pašvaldība netīra ceļus veciem cilvēkiem ? Kāpēc neliek aizlieguma zīmes, kad ceļš nav izbraucams. Ar kājām par šādu ceļu paiet nav iespējams, apģērbs un apavi neizmazgājami. Karjeru mašīnas brauc, iedzīvotāji cer uz asfaltēšanu jau cik gadus, bet asfalts kā nav tā nav. Autorallija laikā no ceļiem tiek izmesta grants, smilts, paliek akmeņi, ceļus nogreiderē, bet spraugas paliek neaizpildītas. Vai vērts atļaut ceļus izmantot autorallijam, ja tie tiek sabojāti, vai pašvaldībai no tā kāds labums?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedza SIA “Kandavas ceļi” valdes priekšsēdētājs Ivars Marašinskis, izpilddirektors E. Dude un domes priekšsēdētāja Inga Priede. 

I. Marašinskis solīja piestrādāt pie darbu kvalitātes pārbaudes, informēja, ka ir noslēgts tikai viens līgums par ceļa tīrīšanu veciem cilvēkiem, bet visiem, kas zvanīja, ceļi tika iztīrīti. Pašvaldības ceļus labo tur, kur ir avārijas situācijas, visiem ceļiem pietrūkst līdzekļu. Kas attiecas uz autoralliju rīkošanu, E. Dude informēja, ka pašvaldībai nav finansiāla labuma no autorallija. I. Priede informēja, ka autorallijā izmantotos ceļa posmus rīkotājs saskaņo ar ceļam piegulošo zemju īpašniekiem. E. Dude paskaidroja, ka pašvaldība var arī nepiekrist autorallija rīkošanai.

Kāpēc valsts autoceļa atputekļošanas laikā tiek atputekļots ceļš mežā, bet ne apvedceļš gar iedzīvotāju mājām? Kas tiek darīts? E. Dude paskaidroja, ka ir iekārtota dokumentu mape ar saraksti par valsts autoceļa uzturēšanu, sakārtošanu, kas prasīts un atbildes.

Bez aktuālā jautājuma par ceļiem, bija arī jautājumi par citām sfērām.

Piemēram, kāpēc uzreiz ir jāliek sods, ja nekustamā īpašuma nodoklis netiek samaksāts laicīgi pa ceturkšņiem? I. Priede paskaidroja, ka tas nav pašvaldības izdomājums, ir likumi, Ministru Kabineta noteikumi.

Kad tiks nokrāsota skolas fasāde? I. Priede paskaidroja, ka šogad Cēres pagastā tiks nomainīts pagastmājas bojātais jumts, lai neapplūstu telpas un nesaltu bibliotēkā.

Kad skolas zālei tiks iegādāti krēsli? Tur notiekot gan skolas, gan pagasta kultūras pasākumi, bet esošie soli jau esot vismaz no Staļina laikiem. I. Priede informēja, ka krēslu iegāde jāieplāno skolai izglītības pārvaldes budžetā, iespējams arī startēt dažādos projektos.

Kad tiks sakārtots ceļš ap skolu, kur tika rakts siltumtrases savienojums skolai un hallei, jo tur ir bedres un dubļi. E. Dude informēja, ka darbu veicējs teritoriju apzaļumos pavasarī, jo pagājušā gada rudenī to neatļāva laika apstākļi.

Pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Zariņš informēja par pašvaldības policijas darbu, par suņu un kaķu turēšanu, lai tie neklaiņotu. Cērē neesot problēmu šajā sfērā, pašiem savs vetārsts. R. Zariņš uzsvēra, ka pēc statistikas datiem Cēres pagasts ir līderis kūlas dedzināšanā, tā kā pavasaris nav aiz kalniem, drīz šī nelaime atkal varētu atsākties. Kā paskaidroja domes izpilddirektors E. Dude, pašvaldības mērķis jau nav sodīt, bet gan brīdināt iedzīvotājus par saistošo noteikumu ievērošanu, tas attiecas ne tikai uz kūlas dedzināšanu, bet arī īpašumu uzturēšanu, zāles pļaušanu un citām lietām.

Prezentācija par Cēres pagastu apskatāma šeit