Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/ceres_pagasts/notiks_novada_iedzivotaju_sapulces
Drukas datums: 05:22:03 24.10.2018

Novada iedzīvotāju sapulces14.03.2018

Kandavas pilsētā un novada pagastos februārī un martā notika iedzīvotāju sapulces, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus ar domes vadību, deputātiem un speciālistiem. Iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar prioritātēm un galvenajiem darbības virzieniem 2018. gadam.

 Martā
20. martā plkst. 17:30 Zemītes pagasta tautas namā.

Iedzīvotāji varēs uzdot aktuālus jautājumus aicinātajiem pārstāvjiem no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Kandavas novada pašvaldības policijas, Kandavas novada Sociālā dienesta, SIA “Kandavas ceļi”, kā arī domes vadībai, deputātiem un pārvalžu vadītājiem. Iedzīvotāji jautājumus var iesūtīt arī iepriekš, rakstot pa e-pastu uz adresi: liga.supstika@kandava.lv.


13.februārī iedzīvotāju sapulce notika Kandavas kultūras namā; skatīt šeit

20. februārī iedzīvotāju sapulce notika Zantes kultūras namā; skatīt šeit

28.februārī iedzīvotāju sapulce notika Vānes pagasta kultūras namā; skatīt šeit

6.martā iedzīvotāju sapulce notika Matkules pagasta kultūras namā; skatīt šeit

13.martā iedzīvotāju sapulce notika Cēres pagasta pamatskolas zālē;

15.martā iedzīvotāju sapulce notika Kandavas pagasta Valdeķu kultūras namā; skatīt šeit