Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/informacija_iedzivotajiem1/publiskai_apspriesanai_nodota_rigas_planosanas_regiona_deinstitucionalizacijas_plana_2017_2010_gadam_pirma_redakcija
Drukas datums: 05:43:41 22.01.2019

Publiskai apspriešanai nodota Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2010.gadam pirmā redakcija27.03.2018

Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO. Tas ir attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Tā galvenais uzdevums ir plānot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, lai nodrošinātu mērķa grupas personām nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un novērstu nonākšanu institūcijās.

 Publiskā apspriešana notiks laika posmā no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 18. aprīlim. Plāna apspriešanā aicinām piedalīties pašvaldību pārstāvjus, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzējus, nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikvienu iedzīvotāju, lai paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus, ja tādi radušies.

 Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem elektroniski iespējams iepazīties Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.rpr.gov.lv [1] (sadaļā "Aktualitātes" vai "Projekti/ Deinstitucionalizācija/ Sabiedriskā apspriešana").

 Informējam, ka SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES notiks Limbažos, Tukumā, Ķekavā un Siguldā. Dalībai sanāksmē, lūdzam elektroniski aizpildīt pieteikumu. Skatīt šeit

Līdz 28.03.plkst 16:00 pieteikties dalībai sanāksmē TUKUMĀ - 06.04.2018 plkst. 13:00, Tukuma Bibliotēkā, Šēseles ielā.