Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/aicinam_uz_lielo_talku_kandavas_novada_28_aprili
Drukas datums: 23:06:59 20.04.2018

Aicinām uz Lielo Talku Kandavas novadā 28.aprīlī!04.04.2018

Šogad Valsts simtgadē Kandavas novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā, kas norisināsies 28.aprīlī, lai kopīgiem spēkiem sapostu novadu, sagaidot Latvijas nozīmīgo jubileju.

 Par plānotajām talkas vietām lūdzam informēt attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājus vai Lielās Talkas koordinatoru Egīlu Dudi.  

Speciālos Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki bez maksas varēs saņemt talkas norises nedēļā, sākot no 23. aprīļa, pagastu pārvaldēs – Cērē, Matkulē, Vānē, Zantē, Zemītē, Valdeķos un Kandavas novada domes ēkā. Maisu izsniegšanas laikā tiks saskaņotas talkošanas un piepildīto maisu atstāšanas vietas.  Atkritumu vākšana notiks tikai šajos maisos. Bez maksas tiks savākti tikai speciālie Lielās Talkas maisi.

Lielgabarīta atkritumus un bīstamos atkritumus( šīferi, riepas u.c.) bez maksas privātpersonām būs iespējams nodot 26.aprīlī no 16- 19; 27.aprīlī no 10-19 un 28.aprīlī no 9-16  Kandavas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā Daigones ielā 20. Citas atkritumu savākšanas vietas Kandavas pilsētā nav paredzētas.

Lielās Talkas koordinators Kandavas novadā – Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude (tālr. 63107365).

Lielgabarīta atkritumu un talkas maisos ievietoto atkritumu savākšanas vietas pagastos:

Cēres pagastā – laukumā pie mehāniskajām darbnīcām- Cēres pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce (tālr. 29143828);

Matkules pagastā – pie katlu mājas- Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone (tālr. 26551070);

Vānes pagastā – pie katlu mājas- Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Daina Priede (tālr. 26550459);

Zantes pagastā – pie katlu mājas- Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis (tālr. 29165796);

Zemītes pagastā – pie “Ezerkrastu” katlu mājas- Grenču ciemā – pie šķirošanas konteineriem. Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha (tālr. 25427223);

Kandavas pagastā- pie Valdeķu kultūras nama katlu mājas- Valdeķu kultūras nama vadītāja Brigita Pētersone (tālr. 63126037).

Aicinām novada iedzīvotājus sakopt savus privātīpašumus- nomazgāt logus, sakārtot īpašumam piegulošās teritorijas un ceļmalas, lai sagaidot pavasari mūsu novads un pilsēta būtu sakopta!

Pulcēšanās talkai 28.aprīlī plkst. 9:00 pie Kandavas Tūrisma informācijas centra. Pēc talkas, plkst. 13:00  KLT stadionā pie peldbaseina, tradicionālā talkas zupas ēšana!