Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/ar_1_juliju_tiek_samazinats_domes_deputatu_atalgojums
Drukas datums: 00:15:38 15.10.2019

Ar 1.jūliju tiek samazināts domes deputātu atalgojums10.07.2019

27.jūnija Kandavas novada domes sēdē tika skatīts jautājums par domes deputātu stundu likmes noteikšanu. Līdz šim spēkā esošā Kandavas novada domes deputātu stundas algas tarifa likme bija noteikta ar novada domes 2013.gada 30.oktobra lēmumu un tā bija ievērojami lielāka nekā maksimāli pieļaujamā.

27.jūnija sēdē Kandavas novada domes deputāti pieņēma lēmumu, noteikt domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, darba stundu tarifa likmi 6.95 eiro par nostrādāto darba stundu. Deputātiem tiek apmaksātas ne vairāk kā 20 darba stundas mēnesī, bet komiteju priekšsēdētājiem ne vairāk kā 27 darba stundas mēnesī, tāpat kā līdz šim.

Lēmums pieņemts balsojot:  par- 11; pret- 2 ( R.Fabjančiks, D.Rozenfelds) nebalso-1( I.Lasis). Sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalījās S.Zvirgzdiņa.

Šis lēmums stājās spēkā ar 2019.gada 1.jūliju.