Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/atgadinajums_nekustama_ipasuma_nodokla_maksatajiem1
Drukas datums: 20:11:55 22.03.2019

Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem12.03.2018

Kandavas novada ģerbonis

Kandavas novada dome

Kandavas novada dome informē, ka ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis šim taksācijas gadam.

1. ceturkšņa maksāšanas termiņš šogad ir 03.04.2018.

Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai ir nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis  par iepriekšējiem maksāšanas periodiem, jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda.

Neskaidrību gadījumā vai ja nokavēts kāds no iepriekšējo gadu maksāšanas termiņiem, pirms maksāšanas lūdzam sazināties ar Kandavas novada domes Nekustamo Īpašumu nodaļas nodokļu  administratori pa tālruni Nr. 63182025.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. Noteiktajā  termiņā nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu  piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši  likumam „Par nodokļiem un nodevām”.

Ja kāds no nodokļu maksātājiem vēlas turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  paziņojumu saņemt e-pastā (ja vēl nesaņem), lūdzam  paziņot savu e-pasta adresi rakstot uz adresi :dome@kandava.lv vai agrita.zakaite@kandava.lv

Informācija par nekustamā īpašuma nodokli un nomaksas iespēja ir pieejama arī portālā www.epakalpojumi.lv

 Nekustamo īpašumu nodaļas

Nodokļu administratore Agrita Žakaite