Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/biedriba_atbalsts_kandavas_karla_milenbaha_vidusskolai_ir_istenojusi_projekta_laikmetigas_makslas_radosas_laboratorijas_izveide_pirmo_un_otro_posmu
Drukas datums: 20:34:24 22.03.2019

Biedrība „Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai” ir īstenojusi projekta „Laikmetīgās mākslas radošās laboratorijas izveide” pirmo un otro posmu12.03.2018

Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā, biedrība „Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai” ir īstenojusi projekta „Laikmetīgās mākslas radošās laboratorijas izveide” (projekta Nr.16-08-AL14-A019.2203-000003) 1. un 2.posmu. Projekta mērķis bija izveidot laikmetīgās mākslas radošo laboratoriju, atjaunojot telpu un iegādājoties modernus pamatlīdzekļus, tā palielinot vietas potenciālu, kas var kļūt par jaunu prasmju apguves vietu, uzlabojot vietējo iedzīvotāju iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Projekta attiecināmās izmaksas ir Eur 15 000,00, no kurām publiskais finansējums EUR 13 500,00, bet līdzfinansējumu nodrošināja Kandavas novada Izglītības pārvalde.

Projekta pirmā un otrā posma ietvaros tika veikti telpas atjaunošanas būvdarbi, iegādātas mēbeles, grafikas zobratu spiede, elektriskā plīts virsma un katli, lai varētu nodrošināt laikmetīgās mākslas radošās nodarbības.

Projekta trešā posma ietvaros visi ir laipni aicināti uz bezmaksas laikmetīgās mākslas radošajām nodarbībām, kurās būs iespēja veidot mākslas darbus ar grafikas zobratu spiedi dažādās tehnikās, gleznot, batikot un piedalīties citās radošās aktivitātēs. Nodarbību apmeklētājiem būs jāņem līdzi savi materiāli.

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā, no plkst. 17:30 līdz plkst.19:30. Ir iespēja arī interesentu grupai (vismaz 3 personu sastāvā) pierakstīties uz nodarbībām citā laikā pa tel. 29146069 (Dace).

Biedrība aicina interesentus uz pirmo nodarbību laikmetīgās mākslas radošajā laboratorijā Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā 1.stāvā (ieeja no galvenās ēkas sānu durvīm) 2018.gada 21.martā plkst. 17:30. Pirmajā nodarbībā ar nepieciešamajiem materiāliem darbam ar grafikas zobratu spiedi nodrošināsim.