Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/dzimtsarakstu_nodala_iespejams_sanemt_daudzvalodu_standarta_veidlapu
Drukas datums: 10:20:40 28.11.2020

Dzimtsarakstu nodaļā iespējams saņemt daudzvalodu standarta veidlapu10.07.2019

Kandavas novada dzimtsarakstu nodaļā var saņemt Daudzvalodu standarta veidlapas, ko publiskajam dokumentam pievieno kā tulkošanas palīglīdzekli- pielikumu dzimšanas, laulības, miršanas apliecībai, vai izziņai. Veidlapas cena, neatkarīgi no tulkotā dokumenta veida ir 5 eiro. Jāpiebilst, ka veidlapu pievieno tikai dokumentiem, kuri izdoti pēc 2013.gada 1.janvāra. Tas nozīmē, ka tulkojot senāk izdotu dokumentu, Dzimtsarakstu nodaļā vispirms būs jāaktualizē reģistra dati un jāiegādājas atkārtota apliecība. Sīkāku informāciju par daudzvalodu veidlapu var iegūt Dzimtsarakstu nodaļā, zvanot 63107374.

Publisko dokumentu Regula (Regula 2016/1191), ko piemēro no 2019. gada 16. februāra, paredz vienkāršot dokumentu apriti Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalstīs. Regula samazinās birokrātiju un izmaksas iedzīvotājiem, kad tiem kādā ES dalībvalstī ir jāuzrāda publisks dokuments, piemēram, dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība, kuru izdevusi kāda cita ES dalībvalsts. Ar Regulas ieviešanu ES dalībvalstīs tiek vienkāršota dokumentu aprite, paredzot tulkot dokumentu 23 valodās. Ja publiskais dokuments nav kādā no tās ES dalībvalsts oficiālajām valodām, kura pieprasa dokumentu, iedzīvotāji var lūgt iestādēm izdot daudzvalodu standarta veidlapu, kas ir pieejama visās ES valodās. To var pievienot viņu publiskajam dokumentam, lai izvairītos no tulkošanas prasībām. Ja iedzīvotājs uzrāda publisku dokumentu kopā ar daudzvalodu standarta veidlapu, saņēmēja iestāde publiskā dokumenta tulkojumu var prasīt tikai ārkārtas apstākļos.  Pirms regulas pieņemšanas iedzīvotājiem, kuriem bija jāuzrāda publisks dokuments citā ES dalībvalstī, bija jāiegūst autentiskuma spiedogs (tā sauktais apostille), kas apliecina konkrētā publiskā dokumenta autentiskumu. Tāpat iedzīvotājiem bieži tika prasīts uzrādīt viņu publiskā dokumenta apliecinātu kopiju un apliecinātu tulkojumu. Pateicoties regulai, tiek izbeigtas vairākas birokrātiskas procedūras. Ar regulu arī ievieš aizsardzības pasākumus pret viltus publiskiem dokumentiem: ja saņēmējai iestādei ir pamatotas šaubas par tai uzrādītā publiskā dokumenta autentiskumu, tā varēs pārbaudīt šā dokumenta autentiskumu, ar esošās IT platformas „Iekšējā tirgus informācijas sistēma” (IMI) palīdzību sazinoties ar izdevējiestādi citā ES valstī.[1][2]

Informāciju sagatavoja Maija Zariņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

[1] https://juristavards.lv/zinas/...

[2] https://e-justice.europa.eu/co...