Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/eiropas_savienibas_kohezijas_fonda_lidzfinanseta_projekta_udenssaimniecibas_pakalpojumu_attistiba_kandava_ii_karta_ietvaros_atkartoti_tiek_rikota_tirgus_izpete_par_buvuzraudzibu
Drukas datums: 18:51:45 13.07.2020

Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ietvaros atkārtoti tiek rīkota tirgus izpēte par būvuzraudzību17.04.2019

Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ( id.Nr. 5.3.1.0/17/I/031)

Iepirkuma procedūra-Tirgus izpēte:„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta, būvuzraudzība”

 Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA "LAKALME", Reģ. Nr.40003379590, Baldones iela 12, Rīga, LV-1007

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,

Iepirkumu komisija atkārtoti izsludina iepirkuma procedūru – Tirgus izpēte, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 08.05.2017. apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta, būvuzraudzība”.

Iepirkums tiek realizēts Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta” ietvaros (identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/031)

Iepirkuma identifikācijas: Nr. KKP/2019/2 (CVP kods:71520000-9).

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu būvuzraudzība, saskaņā ar Būvprojektu.

Piedāvājumus iesniegšanas forma: elektroniski uz e-pastu

Piedāvājuma iesniegšanas adrese: sia_kkp@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 7. maijs, plkst. 10:00.

 

 

Tirgus izpētes noteikumus skatīt šeit.