dzīvo ar garšu!

Trešdiena 18.09.2019
Liesma, Elita, Alita

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu10.06.2019

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka no 2019. gada marta līdz decembrim, tiks veikti valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbi Kurzemes reģionā, tai skaitā arī Kandavas novada teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

 

  • Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
  • Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
  • Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
  • Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu)  un ierīko norādītājstabu,
  • 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
  • Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
  • Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
  • Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
  • Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un  http://map.lgia.gov.lv

 

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS


Ziņo par pārkāpumiem
Latvija.lv
Kandavas novada ceļu karte.
Piejūra, atkritumu apsaimniekošana
Kandavas ceļi
Veselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā