Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/julija_turpinasies_bezmaksas_nodarbibas_veselibas_veicinasanai
Drukas datums: 21:31:52 17.02.2019

Jūlijā turpināsies bezmaksas nodarbības veselības veicināšanai29.06.2018

Nodarbības ģimenēm veselīgu savstarpējo attiecību būvēšanai

Semināru vadīs Laura Puniņa – sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. Izglītība iegūta Latvijas Universitātē. Apmeklēti papildus kursi. Pieredze – psihologs, kā arī pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē.Fizisko aktivitāšu nodarbības sociālajam riskam pakļautajiem bērniem

 Fizisko aktivitāšu ciklu vadīs Gita Orste – ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē, kā arī pedagoģijas bakalaura grādu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Apmeklēti dažādi papildus kursi un semināri. Pieredze - sporta skolotāja un florbola trenere.

 
 Vingrošana fizioterapeita vadībā


 Nodarbības vadīs Elīna Bērziņa – Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds fizioterapijā, kā arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā saņemts sertifikāts par pedagoģiskās darbības pamatu kursu beigšanu. Vadījusi vingrošanas nodarbības un lekcijas pieaugušajiem un bērniem, kā arī nūjošanas nodarbības senioriem. Pieredze – fizioterapeits.
 
Izglītojošs seminārs par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, kurus var novērst, lietojot atbilstošu uzturu


Semināru vadīs Katrīne Heisele – ieguvusi augstāko izglītību Rīgas 1.medicīnas koledžā, ārsta palīga kvalifikācija. Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā saņemts ārstniecības personas sertifikāts. Pieredze – ārsta palīgs, kā arī lekciju lasīšana Kandavas lauksaimniecības tehnikumā.
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām

Nodarbības vadīs Dina Tauriņa – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūts maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā. Apmeklēti dažādi papildus kursi un semināri. Sertifikāts darbam Silto smilšu iekārtā. Pieredze – pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un skolotāja.
PASĀKUMU GRAFIKS JŪLIJA MĒNESIM 2018:

Nosaukums Norises datums Īstenošanas vieta Norises laiks
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 02.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 02.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Vingrošana fizioterapeita vadībā 03.07.2018. Kandavas jauniešu centrs "Nagla" 18:00-19:30
Vingrošana fizioterapeita vadībā 04.07.2018. Cēres sporta halle 18:00-19:30
Nodarbības ģimenēm veselīgu savstarpējo attiecību būvēšanai 05.07.2018. Kandavas novada sociālais dienests 15:00-16:00
Nodarbības ģimenēm veselīgu savstarpējo attiecību būvēšanai 05.07.2018. Kandavas novada sociālais dienests 16:00-17:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 09.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 09.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Vingrošana fizioterapeita vadībā 10.07.2018. Kandavas jauniešu centrs "Nagla" 18:00-19:30
Vingrošana fizioterapeita vadībā 11.07.2018. Cēres sporta halle 18:00-19:30
Nodarbības ģimenēm veselīgu savstarpējo attiecību būvēšanai 12.07.2018. Kandavas novada sociālais dienests 15:00-16:00
Nodarbības ģimenēm veselīgu savstarpējo attiecību būvēšanai 12.07.2018. Kandavas novada sociālais dienests 16:00-17:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 16.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 16.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 17.07.2018. Kandavas internātvidusskola 9:00-10:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 17.07.2018. Kandavas internātvidusskola 10:00-11:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 17.07.2018. Kandavas internātvidusskola 11:00-12:00
Vingrošana fizioterapeita vadībā 17.07.2018. Kandavas jauniešu centrs "Nagla" 18:00-19:30
Vingrošana fizioterapeita vadībā 18.07.2018. Cēres sporta halle 18:00-19:30
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 19.07.2018. Kandavas internātvidusskola 9:00-10:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 19.07.2018. Kandavas internātvidusskola 10:00-11:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 19.07.2018. Kandavas internātvidusskola 11:00-12:00
Nodarbības ģimenēm veselīgu savstarpējo attiecību būvēšanai 19.07.2018. Kandavas novada sociālais dienests 16:00-17:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 20.07.2018. Kandavas internātvidusskola 9:00-10:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 20.07.2018. Kandavas internātvidusskola 10:00-11:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 20.07.2018. Kandavas internātvidusskola 11:00-12:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 23.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 23.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 24.07.2018. Kandavas internātvidusskola 9:00-10:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 24.07.2018. Kandavas internātvidusskola 10:00-11:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 24.07.2018. Kandavas internātvidusskola 11:00-12:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 26.07.2018. Kandavas internātvidusskola 9:00-10:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 26.07.2018. Kandavas internātvidusskola 10:00-11:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 26.07.2018. Kandavas internātvidusskola 11:00-12:00
Garīgās emocionālās veselības veicināšana ar Dabas vides estētikas metodikas nodarbībām 26.07.2018. Kandavas internātvidusskola 12:00-13:00
Izglītojošs seminārs par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, kurus var novērst, lietojot atbilstošu uzturu 27.07.2018. Cēres pagasta pārvalde 17:00-19:00
Izglītojošs seminārs par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, kurus var novērst, lietojot atbilstošu uzturu 28.07.2018. Zemītes tautas nams 11:00-13:00
Izglītojošs seminārs par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, kurus var novērst, lietojot atbilstošu uzturu 28.07.2018. Zantes kultūras nams 14:30-16:30
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 30.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem 30.07.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00