Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/kandavas_novada_iespeju_fonds_knif_izsludina_5_projektu_konkursu_dari_pats
Drukas datums: 19:56:28 25.05.2019

Kandavas novada iespēju fonds (KNIF) izsludina 5.projektu konkursu „Dari pats!"12.06.2018

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību Kandavas novada vides labiekārtošanā, dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā, KNIF piedāvā finansiālu atbalstu labāko projektu iesniedzējiem.

Šogad projekta konkursa virsmērķis ir īstenot pa vienam iedzīvotāju iniciatīvas projektam – Cērē, Matkulē, Kandavas pagastā, Kandavas pilsētā, Vānē, Zantē un Zemītē. Pie vērtēšanas plus 10 punktus iegūst tas projekts katrā augšminētajā vietā, kurš ir jau izvirzīts un apspriests iedzīvotāju apkaimes ideju darbnīcās pagastos un novada iedzīvotāju forumā. Ja netiek pieteikts projekts kas jau ir izvirzīts apkaimes ideju darbnīcās katrā pagastā un iedzīvotāju forumā Kandavā, tad katrā augšminētajā vietā tiek apstiprināts labākais projekts no iesniegtajiem.

Līdz 2018.gada 29.jūnijam projektu pieteikumus var iesniegt Kandavas novada nevalstiskās organizācijas vai iedzīvotāju grupas, kas apvienojušās, lai īstenotu kopīgas ieceres. Idejas realizēšanai iespējams saņemt atbalstu 400 eiro apmērā, bet projekta īstenotājiem jānodrošina arī 10% līdzfinansējums, kas var būt naudas, brīvprātīgā darba vai mantas/pakalpojumu ieguldījuma veidā.

Visus projektus, kas atbildīs konkursa nosacījumiem, vērtēs Kandavas novada iespēju fonda Padomes dalībnieki. Konkursa uzvarētājiem pieteiktie projekti būs jāīsteno ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Pieteikums vienā eksemplārā līdz 29.jūnija plkst.15.00 jāiesniedz gan personīgi Kandavas novada iespēju fondā, Jelgavas ielā 4a, gan elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi knifkandava@inbox.lv. Informācija un konsultācijas: 26527265 Ērodeja Kirillova.  

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Atskaites veidlapa