Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/kandavas_novada_skoleni_aicinati_piedalities_gadskarteja_zimejumu_konkursa_turisma_vides_un_atputas_objekti_mana_pagasta_pilseta_novada
Drukas datums: 07:36:25 18.11.2019

Kandavas novada skolēni aicināti piedalīties gadskārtējā zīmējumu konkursā “Tūrisma, vides un atpūtas objekti manā pagastā, pilsētā, novadā”02.11.2016

Atgādinām, ka līdz 15. novembrim SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” (SIA “AAS “Piejūra””) aicina izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties gadskārtējā zīmējumu konkursā “Tūrisma, vides un atpūtas objekti manā pagastā, pilsētā, novadā”.

Šī gada konkursa tēma ir “Tūrisma, vides un atpūtas objekti manā pagastā, pilsētā, novadā”. Konkurss tradicionāli notiek jau septīto gadu. Konkursa mērķis ir izveidot sienas pārliekamo kalendāru 2017. gadam, no skolēnu iesniegtajiem zīmējumiem. Šoreiz tas tiks izdots A3 formātā. Kalendāru, kā balvu par piedalīšanos konkursā saņem visas izglītības iestādes, kas iesniegušas zīmējumus un piedalījušās konkursā. No katras mācību iestādes gaidām ne vairāk par 10 labākajiem zīmējumiem. 

Zīmējumi, kas neatbilst tēmai netiks vērtēti. Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.piejuraatkritumi.lv. Zīmējumus iesniedz vai nosūta pa pastu līdz 2016. gada 15. novembrim, SIA “AAS Piejūra” birojā, Rīgas ielā 1, Tukumā, vai piesaka pa tālruņiem: 63123306; 22008989 29417255, lai vienotos par zīmējumu saņemšanas iespējām. Informācijai: Tālr.: 63123306; Mob. tālrunis: 22008989.