faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Oktobrī turpināsies bezmaksas nodarbības veselības veicināšanai 28.09.2018

Vingrošana svaigā gaisā trenera vadībā

Nodarbības vadīs Egita Grundmane – Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā iegūta sporta skolotāja, fizioterapeita specialitāte. Pieredze – vieglatlētikas trenere, sporta skolotāja, novada sporta speciāliste.

 
Fizisko aktivitāšu nodarbības sociālajam riskam pakļautajiem bērniem

Fizisko aktivitāšu ciklu vadīs Gita Orste – ieguvusi zinātņu maģistra grādu pedagoģijā Latvijas Universitātē, kā arī pedagoģijas bakalaura grādu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Apmeklēti dažādi papildus kursi un semināri. Pieredze - sporta skolotāja un florbola trenere.

 


Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un  veselīgiem našķiem

Nodarbības vadīs Guna Rijkure – iegūts maģistra grāds uzturzinātnē Rīgas Stradiņa universitātē. Lektore projektos un konferencēs, līdzautore vairākām grāmatām, kā arī sagatavojusi publikācijas dažādos žurnālos un avīzēs, piemēram, „Ieva”, „Ievas Veselība”, „Latvijas avīze” u.c. Pieredze - uztura speciāliste, lektore, kā arī piedalīšanās dažādos raidījumos radio un TV par uztura aktualitātēm.

 


Izglītojošs seminārs par reproduktīvās veselības veicināšanu sabiedrībā ģimenēm

Semināru vadīs Ance Rozīte - Kalniņa. Speciāliste ir kvalificēta vecmāte. Izglītība iegūta Rīgas 1.medicīnas koledžā. Apmeklēti papildus kursi. Pieredze – vecmāte.

 


Seminārs par garīgās veselības veicināšanu ģimenēm

Semināru vadīs Inese Granta – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija. Izglītība iegūta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Iegūta papildus izglītība dažādos semināros un apmācībās. Pieredze – psihologs, atbalsta grupu vadīšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem. Seminārs par garīgās veselības profilaksi vecāka gada gājuma cilvēkiem

Semināru vadīs Inese Granta – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija. Izglītība iegūta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Iegūta papildus izglītība dažādos semināros un apmācībās. Pieredze – psihologs, atbalsta grupu vadīšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem. 

 


Seminārs par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi uz jauniešu veselību aizbildņu un audžu ģimenēm

Semināru vadīs Brina Leskavniece – profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā, sociālā darbinieka kvalifikācija. Savu izglītību ieguvusi Liepājas pedagoģijas akadēmijā. Pieredze – sociālais darbinieks.

 


Seminārs par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi uz ģimenēm

Semināru vadīs Brina Leskavniece – profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā, sociālā darbinieka kvalifikācija. Savu izglītību ieguvusi Liepājas pedagoģijas akadēmijā. Pieredze – sociālais darbinieks.

 


Seminārs par veselības veicināšanas nozīmi un iespējām

Semināru vadīs Jeļena Pavlova – Rīgas Stradiņa universitātē iegūts maģistra grāds uzturzinātnē. Iegūta papildus izglītība dažādos semināros un apmācībās. Pieredze – uztura speciāliste, pasniedzēja.

 


Seminārs par garīgās veselības veicināšanu sabiedrībā aizbildņu un audžu ģimenēm

Semināru vadīs Ints Leitarts – Rīgas Stradiņa universitātē pabeigta doktorantūra, profesionālais maģistra grāds sociālā darbā. Iegūta papildus izglītība dažādos semināros un apmācībās. Pieredze – skolotājs, direktors.

 Seminārs par garīgās veselības veicināšanu trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem

Semināru vadīs Ints Leitarts – Rīgas Stradiņa universitātē pabeigta doktorantūra, profesionālais maģistra grāds sociālā darbā. Iegūta papildus izglītība dažādos semināros un apmācībās. Pieredze – skolotājs, direktors.

Pasākumu grafiks 2018. gada oktobra mēnesim
       
Nosaukums Norises datums Īstenošanas vieta Norises laiks
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  01.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  01.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Vingrošana svaigā gaisā trenera vadībā 01.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadions 18:30-20:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu sabiedrībā aizbildņu un audžu ģimenēm 02.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 14:00-17:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu trūcīgiem un mazdrošinātiem iedzīvotājiem 04.10.2018 Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00
Vingrošana svaigā gaisā trenera vadībā 04.10.2018 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadions 18:30-20:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  08.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  08.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu trūcīgiem un mazdrošinātiem iedzīvotājiem 09.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00
Vingrošana svaigā gaisā trenera vadībā 10.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadions 18:30-20:00
Izglītojošs seminārs par reproduktīvās veselības veicināšanu sabiedrībā ģimenēm 12.10.2018. Vānes pamatskola 9:00-11:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 12.10.2018. Vānes pamatskola 9:00-10:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 12.10.2018. Vānes pamatskola 10:00-11:00
Izglītojošs seminārs par reproduktīvās veselības veicināšanu sabiedrībā ģimenēm 12.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 13:30-15:30
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 12.10.2018. Kandavas internātvidusskola 12:00-13:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 12.10.2018. Kandavas internātvidusskola 13:00-14:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 12.10.2018. Kandavas internātvidusskola 14:00-15:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  15.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  15.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Vingrošana svaigā gaisā trenera vadībā 15.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadions 18:30-20:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu trūcīgiem un mazdrošinātiem iedzīvotājiem 16.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00
Izglītojošs seminārs par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi uz jauniešu veselību aizbildņu un audžu ģimenēm 17.10.2018. Vānes pamatskola 10:00-12:00
Izglītojošs seminārs par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi uz jauniešu veselību aizbildņu un audžu ģimenēm 17.10.2018. Zemītes pamatskola 13:00-15:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 19.10.2018. Zemītes pamatskola 9:00-10:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 19.10.2018. Zemītes pamatskola 10:00-11:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 19.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 12:00-13:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 19.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 13:00-14:00
Izglītojošas nodarbības bērniem par veselīgu uzturu un veselīgiem našķiem 19.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 14:00-15:00
Izglītojošs seminārs par veselības veicināšanas nozīmi un iespējām 20.10.2018. Kandavas kultūras nams 11:00-13:00
Izglītojošs seminārs par veselības veicināšanas nozīmi un iespējām 20.10.2018. Valdeķu kultūras nams 14:00-16:00
Izglītojošs seminārs par veselības veicināšanas nozīmi un iespējām 20.10.2018. Matkules kultūras nams 17:00-19:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  22.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  22.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu trūcīgiem un mazdrošinātiem iedzīvotājiem 23.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00
Speciālistu vadīts seminārs par garīgās veselības profilaksi vecāka gada gājuma cilvēkiem 24.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 10:00-14:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu ģimenēm  24.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 15:00-17:00
Vingrošana svaigā gaisā trenera vadībā 24.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadions 18:30-20:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu trūcīgiem un mazdrošinātiem iedzīvotājiem 27.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 9:00-13:00
Izglītojošs seminārs par veselības veicināšanas nozīmi un iespējām 27.10.2018. Vānes kultūras nams 11:00-13:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  29.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 10:00-11:00
Fizisko aktivitāšu nodarbību cikls sociālajam riskam pakļautajiem bērniem  29.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 11:00-12:00
Izglītojošs seminārs par atkarību izraisošām vielām un to ietekmi uz ģimenēm 29.10.2018. Zantes ģimenes krīzes centrs 14:00-16:00
Vingrošana svaigā gaisā trenera vadībā 29.10.2018. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas stadions 18:30-20:00
Izglītojošs seminārs par garīgās veselības veicināšanu trūcīgiem un mazdrošinātiem iedzīvotājiem 30.10.2018. Kandavas novada sociālais dienests 13:00-17:00
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top