Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/par_autocela_a10_riga_ventspils_posma_no_km_45_1_lidz_km_91_8_p130_ligas_kandava_vegi_parbuves_ietekmes_uz_vidi_novertejuma_zinojumu
Drukas datums: 12:13:43 18.02.2019

Par "Autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma no km 45,1 līdz km 91,8 (P130 Līgas - Kandava - Veģi) pārbūves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”04.07.2018

Kandavas novada ģerbonis

Kandavas novada dome

Ievērībai! 

Paredzētā tikšanās 16.jūlijā plkst. 17:00 -  tiek atcelta, sakarā ar informācijas precizēšanu! Jaunais tikšanās laiks tiks paziņots!

Kandavas novada domē ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 12. jūnija Atzinums Nr. 5-04/6, kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu VAS "Latvijas valsts ceļi" paredzētai darbībai - autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma no 45,1 km līdz 91,8 km (P130 Līgas - Kandava - Veģi) pārbūvei.

Ar projektu varat iepazīties interneta adresē : www.enviro.lv/A10/