Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/par_siltumapgadi_kandavas_novada_vanes_pagasta_katlu_maja_veikti_verienigi_remonta_darbi
Drukas datums: 14:18:12 31.05.2020

Par siltumapgādi Kandavas novadā. Vānes pagasta katlu mājā veikti vērienīgi remonta darbi04.12.2018

Par veiktajiem darbiem informē SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Oskars Kļava.

"Uzsākot darba gaitas 2017. gada 26. septembrī, secināju, ka iepriekšējais valdes loceklis Pēteris Krampītis 2017. gada jūlija mēnesī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā bija iesniedzis četru projektu pieteikumus:

  • “Siltumapgādes sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Kandavas novadā, Vānē” - projekta kopējie izdevumi: 102 935,67 EUR;
  • “Siltumapgādes sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Kandavā, Kūrorta ielā 7A” - projekta kopējie izdevumi: 36318,15 EUR.
  •   “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Kandavas novadā, Vānē” - projekta kopējie izdevumi: 392 106,56 EUR;
  •    “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Kandavā, Kūrorta ielā 7A”- projekta kopējie izdevumi: 285251,42 EUR;

Viss liekas jauki (rūpējas, domā kā gādīgs saimnieks), bet iedziļinoties un veicot šiem projektiem padziļinātus ekonomiskos aprēķinus, uzņēmums secināja, ka no atsevišķiem projektiem mums ir jāatsakās. Pirmkārt, kur, lai uzņēmums ņem līdzekļus aptuveni 816 000 EUR apmērā. Otrkārt, vai ieguldot Vānes pagasta siltumapgādē aptuveni 495 000 EUR, pagasta ļaudis spēs norēķināties par siltumu. Treškārt vai Kūrorta ielas kvartālā ir nepieciešams būvēt vēl vienu jaunu katlu māju, ja 2017. gadā ir izbūvēta jauna katlu māja Sabiles ielā 22, Kandavā, kuras jauda spēj nodrošināt ar siltumenerģiju arī Kūrorta ielas kvartālu. Ceturtkārt, uzņēmuma kredītsaistības ir aptuveni 3,4 milj. EUR apjomā.

Kopā šo projektu sagatavošanai un iesniegšanai tika iztērēti 10 500 EUR (nauda iztērēta nelietderīgi). Ņemot vērā visu iepriekš minēto, sadarbībā ar Kandavas novada domi tika pieņemti lēmumi šos projektus nerealizēt, bet īstenot citas projektu alternatīvas:

  • Vānes katlu mājā nomainīt malkas apkures katlus (neefektīvi, morāli novecojuši) uz diviem kokskaidu granulu katliem ar kopējo jaudu 400 KW. Tāpat izbūvēt divus skursteņus, granulu tvertni 23,7 m3 apjomā, trīs siltummezglus, veikt katlu apsaisti un citus remonta darbus. Sasniedzot augstāku ekonomisko efektu nekā īstenojot šos abus projektus aptuveni 495 000 EUR apmērā. Alternatīva izmaksāja tikai aptuveni  80 000 EUR.
  • Iesniegt CFLA projekta iesniegumu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”. Projekts ir apstiprināts un tā īstenošana ir paredzēta līdz 31.12.2019. Projekta īstenošanas gadījumā, tiks uzlabota Kandavas siltumapgādes efektivitāte, izbūvējot jaunu siltumenerģijas posmu (aptuveni 800 m) starp divu katlu māju siltumapgādes sistēmām, ar mērķi - slēgt centralizētajā siltumapgādes sistēmā esošu, neefektīvu siltuma avotu (Kūrorta ielas katlu māja), un tai pievienotos patērētājus pieslēgt citam - energoefektīvam siltuma avotam (Mazā skolas iela 2, jaunā katlu māja). Projekta kopējie izdevumi: 291 482,15 EUR.

 Jau 15. novembrī, tika nodoti Vānes pagasta katlu mājas remonta darbi, kā rezultātā nomainīti malkas apkures katli (neefektīvi, morāli novecojuši, lietderības koeficients tikai aptuveni 60 %) uz diviem kokskaidu granulu katliem (automatizēti ar augstu lietderības koeficientu, aptuveni 90 %) ar kopējo jaudu 400 KW. Tāpat izbūvēti divi skursteņi, granulu tvertne 23,7 m3 apjomā, trīs siltummezgli, veikta katlu apsaiste un citi remonta darbi.  Esam priecīgi, ka viena alternatīva ir realizēta. Modernizējot Vānes katlu mājas siltumapgādes sistēmu, uzņēmums ilgtermiņā samazinās darbaspēka izmaksas (vairs nav nepieciešami četri kurinātāji), kurināmā izmaksas un apkures pakalpojuma nodrošināšana kļūs efektīvāka. Nav noslēpums, ka siltumapgāde Vānes pagastā pašlaik tiek nodrošināta ar zaudējumiem. Savukārt, iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs siltumapgādes pakalpojums (siltumnesēja temperatūra būs vienmērīga), kā arī uzstādītie siltummezgli dos iespēju siltumenerģiju saņemt pēc vajadzības.

Attiecībā uz projektu iesniegumu “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā”, projekta Nr.4.3.1.0./18/A/004, jeb otro alternatīvu, uz šo brīdi ir veiktas cenu aptaujas būvprojektu izstrādei un būvuzraudzībai. Būvprojektu ir paredzēts izstrādāt līdz 01.04.2019. Pēc būvprojekta izstrādes tiks veikta iepirkuma procedūra, un jau 2019/2020. gada apkures sezonā Kūrorta ielas kvartāla iedzīvotāji siltumenerģiju saņems no Mazās skolas ielas 2 – jaunās katlu mājas.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” plāno nākošā gada aprīlī iesniegt siltuma tarifu (tarifs būtu viens visā novada teritorijā, tāpat kā ūdenim un kanalizācijai) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, realizējot šīs abas alternatīvas kopējo izlīdzināto siltuma tarifu varētu samazināt par aptuveni 4 EUR par 1 MWh.