Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/par_triju_valstu_bitem_un_medu
Drukas datums: 03:28:58 22.04.2019

Par triju valstu bitēm un medu12.09.2018

Tikšanās ar biškopi Bodean Andrei 2018. gada 25. augustā
Tikšanās ar biškopi Bodean Andrei 

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība" sadarbībā ar trīs vietējām  rīcības grupām (VRG) - Kandavas Partnerību, Preiļu rajona partnerību, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi" ir uzsākušas divu gadu ilgu starptautisku sadarbības projektu "Bites-Medus-Cilvēki", no kura ieguvēji ir biškopības nozarē strādājošie un biškopības produktu lietotāji. 

Ideja par šāda projekta vajadzību nāca no Saldus rajona attīstības biedrības, kura ir projekta vadošais partneris.  Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore Sandra Fridrihsone stāsta: “Vietējā rīcības grupa, Saldus rajona attīstības biedrība, meklēja iespējas starptautiskai sadarbībai kādā no Saldus un Brocēnu novada raksturīgajām nozarēm,”. 

“Mums ir seni sakari ar Lietuvas vietējās rīcības grupām, un jau gadiem ilgi sazināmies ar Moldovas nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvji bijuši pie mums, savukārt mēs esam braukuši un iepazinuši pilsoniskās sabiedrības attīstību Moldovā. Bahrinešti ciemā ir gan aktīva vietējās rīcības grupa (Moldovai nav pieejami Eiropas fondi mūsu izpratnē, taču nevalstiskās organizācijas saņem finansiālu palīdzību no ES valstu dažādiem fondiem) un sadarbībai atvērta pašvaldība. Kopā secinājām, ka biškopības nozare varētu būt vienlīdz interesanta visu triju valstu iedzīvotājiem — gan pašiem biškopjiem un produkcijas pārstrādātājiem, gan patērētājiem.”

Projekts  ietver profesionālus un populārus pasākumus, mācības un pieredzes apmaiņu četrās Latvijas vietējo rīcības grupu (VRG) teritorijās, četrās VRG teritorijās Lietuvā — Ignalinā, Rietavā, Džūkijā un Pageģē, kā arī Bahrinešti ciemā Moldovā. 

Divu gadu laikā, no šīs vasaras beigām līdz 2020. gada augustam, paredzēti vairāki vērienīgi notikumi. Par galvenajām aktivitātēm stāsta SRAB izpilddirektores vietniece Arta Ozoliņa: “Pirmais lielais notikums bija jau augusta nogalē, tad grupa Latvijas biškopju, nozares eksperti — no Latvijas Biškopju biedrības tika uzrunāti Baiba Tikuma un Guntars Melnis — un vietējo rīcības grupu pārstāvji devās pieredzes braucienā uz Moldovu. Septiņpadsmit braucēju skaitu bijām taisnīgi sadalījuši uz visiem partneriem no Latvijas. Moldovā mūs gaidīja līdzīga sastāva grupa, abu pušu eksperti vadīja gan teorētiskas mācības, gan pabija bišu dravās, apmeklēja lauku sētas un dalījās pieredzē. Vienlaikus vietējo rīcības grupu cilvēki sekoja līdzi sarunām un reaģēja, ja pilnvērtīgai pieredzes apmaiņai un mācībām bija nepieciešami vēl kādi papildinājumi projekta ietvaros vai ārpus tā. Vēlāk notiks arī Latvijas biškopju grupas brauciens uz Lietuvu, savukārt moldāvi brauks pie mums uz Latviju.

No Kandavas Partnerības pieredzes braucienā uz Moldovu piedalījās Kandavas Partnerības administratīvā vadītāja Inta Haferberga, biškopes Judīte Valaine un Vita Šmita.  Biškope Vita Šmita stāsta par redzēto Moldovā: "Moldovā no visas sirds baudīju vietējo iedzīvotāju viesmīlību un sirsnību. Moldovā vietējie iedzīvotāji festivāla laikā varēja nodegustēt viņiem nezināmo mūsu pavasara ziedu medu un izsvīduma medu, kurš uz cita medus fona izcēlās ar intensīvo garšu. Medus cena bija augstāka nekā pie mums Latvijā, taču ir problēma ar to realizāciju. Tamdēļ mūsu ieteikums Moldovas mazajiem biškopjiem bija rast iespēju kooperēties, lai iegūtu realizācijas tirgu. Līdzīgi kā pie mums, arī Moldovā vairākums biškopju viens otru nepazīst, tāpēc biežāk būtu jāsanāk kopā semināros, kur ir lieliska iespēja sapazīties un gūt jaunas atziņas. Rīkotajā seminārā runāja par monoflorā medus ražošanu, kā rezultātā tiek novājinātas saimes (tas tā kā nav labi), tai pat laikā pie mums Latvijā to popularizē kā brīvu nišu mazajiem biškopjiem (?!!). Vai tas ir vietējais triks? Nezinu. Moldovas zinātnieki vērsa uzmanību uz jaunu bišu kaitēkļu un slimību invāziju. Cerams ka tas būs kā ar putnu gripu - visi runā, taču neviens to nav redzējis. Un kā jau vasaras beigās ir aktuāla tēma par bišu saimju piebarošanu, kur Moldovas profesionālie biškopji priekšroku dod piebarošanai ar nelielām devām un bieži. Taču Latvijā praktizē strauju bišu saimju piebarošanu. Divas dažādas pieejas, taču svarīgākais lai viss izdodas!"

Nākamā gada sākumā ieplānoti desmit semināru cikli (viens Kurzemē, otrs Latgalē) par biškopības nozares aktualitātēm — gan par bišu kopšanu, gan produkcijas pārstrādi, mārketingu. Līdzīgi semināri par saviem aktuāliem jautājumiem notiks arī Lietuvā un Moldovā.

Nākamā gada vasarā Saldū, Brocēniem, Daugavpilī un Preiļos tiks rīkotas publiskas prezentācijas, iespēja apmeklēt vietējās dravas un tikties ar mūsu biškopjiem. Šajā laikā Saldū tiks arī organizēts sabiedriski izglītojošs pasākums par apiterapiju, kā arī ir iecere noorganizēt demonstrāciju par bišu produkcijas izmantošanu ēdienu gatavošanā.

Vēl viena sabiedriska aktivitāte paredzēta vienlaikus visās deviņās vietējo rīcības grupu teritorijās Latvijā, Lietuvā un Moldovā, — tā būs atvērto durvju diena biškopju saimniecībās. Mūsuprāt, šāds pasākums varētu mudināt cilvēkus labāk iepazīt dravniecību, satikties ar biškopjiem, dibināt kontaktus — un uzzināt vairāk par to, cik vērtīgi, veselīgi un daudzveidīgi produkti nāk no dravas. 

Starp pasākumiem un mācībām projektā paredzēts kāds darbs, kas paliks visiem izmantojams gadiem ilgi, — elektroniskas rokasgrāmatas izveide par tēmu bites, medus, cilvēki. Pie tās strādās visu triju valstu dalībnieki un attiecīgi arī nodrošinās grāmatas tulkošanu savā valodā.

Projekts būs izdevies, ja biškopji būs ieguvuši vērtīgas zināšanas un cits no cita — arī iedvesmu jaunām idejām, jaunai produkcijai vai veiksmīgai produkcijas realizācijai, savukārt iedzīvotāji — uzzinājuši vairāk par šo ļoti seno darbības veidu, kļūs par medus produkcijas labiem pazinējiem un lietotājiem.

Projekta nosaukums: Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības izglītošana biškopības jomā. Akronīms „Bites-Medus-Cilvēki”. Projekta Nr.: 18-00-A019.333-000002. Projekta mērķis ir veicināt biškopības nozares attīstību sadarbības partneru teritorijās, veidojot jaunas saites un stiprinot biškopju – VRG – vietējo uzņēmēju sadarbību starptautiskā un starpteritoriālā līmenī, organizējot pieredzes apmaiņas, braucienus, izglītojošus seminārus un piedaloties prezentācijas pasākumos, kā arī veicināt biškopības produktu noietu, rīkojot sabiedrības izglītošanas pasākumus.