Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/tiks_sasaukta_kandavas_novada_pensionaru_biedribas_kopsapulce
Drukas datums: 19:28:23 21.05.2019

Tiks sasaukta Kandavas novada Pensionāru biedrības kopsapulce04.03.2019

Saskaņā  ar  biedrības  statūtiem  Kandavas  novada  Pensionāru  biedrības  (KNPB)  valde  ar  2018.  gada   novembra  sēdes  lēmumu  ir  apstiprinājusi  un  ar  šā  gada  4.  marta  sēdes  lēmumu  izsludina  Kandavas  novada  pensionāru  biedrības  biedru  kopsapulci  aprīļa  pirmajā  pirmdienā,  2019.  gada  1.  aprīlī  plkst.  11:00  pensionāru  dienas  centrā  Kandavā,  Jelgavas  ielā  4a  ar  sekojošu  dienas  kārtību:

  •  Kandavas  novada  Pensionāru  biedrības  valdes  priekšsēdētāja atskaite  par  pilnvaru  laikā  paveikto  darbu  un  pilnvaru  termiņa  izbeigšanu,  debates  par  darba vērtējumu.
  • Valdes  pr-ja  vietnieces  V.  Lauvas  ziņojums  par  veiktajiem  un  plānotiem  biedrības  kultūras  pasākumiem.
  • KNPB grāmatvedes  informācija  par  biedrības  un  KND  2018.  gadā  piešķirto   līdzekļu  izmantojumu.
  • Informācija  un  debates  par  veco  ļaužu  stāvokli  novadā,  valstī  un  delegātu  izvirzīšana  Latvijas  pensionāru  federācijas  (LPF)   kongresam  Rīgā  šā  gada  18  maijā.
  • Jauna  KNPB  valdes  sastāva  un  priekšsēdētāja  kandidatūras   izvirzīšana  un  vēlēšanas.
  • Biedrības  revidenta  un  grāmatvedes  apstiprināšana  uz  nākamo  2  gadu  periodu.

 Aicināti  visi  Kandavas  novada  pensionāru  biedrības  biedri  un  aktīvākā  novada  pensionāru  daļa.  Gaidām  pārstāvjus  no  Zantes  pagasta  pensionāru  biedrības  „Sarma”,  Vānes  pagasta  „Vānes  Mežrozīte”,  Matkules  klubiņa  „Atvasara”,  kā  arī  Kandavas  novada  domes  un  Sociālā  dienesta  vadību.  Matkules,  Vānes  un  Zemītes  pensionāru  nokļūšanai  uz  Kandavu  un  atpakaļ  ir  plānots  autobuss.

Atlikušo  laiku  līdz  KNPB  kopsapulcei  lūdzu  izmantot  lietderīgi:  nākamās  valdes  iespējamā  sastāva  un  priekšsēdētāja  kandidatūru  apspriešanai,  priekšlikumu  iesniegšanai  biedrības  darba  uzlabošanai  un  novada  pensionāru  apziņošanai  par  gaidāmās  kopsapulces  norises  vietu  un  izskatāmiem  jautājumiem.   

KNPB  valdes  priekšsēdētājs Zigurds  Megnis