Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/uzsakta_kandavas_partneribas_attistibas_strategijas_2016_2020_gadam_sabiedribas_virzita_vietejas_attistibas_strategija_sabiedriska_apspriesana
Drukas datums: 13:44:07 06.06.2020

Uzsākta Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam (Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija) sabiedriskā apspriešana.16.11.2015

Kandavas Partnerība ir izstrādājusi Attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam. Iedzīvotāji līdz 23.novembrim var iesniegt savus viedokļus par izstrādātās stratēģijas projektu, e-pastā intaha@inbox.lv vai griezties Kandavas Partnerības birojā Kandavā Talsu ielā 11.
Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas projekts šeit: http://www.kandavaspartneriba.lv/lv/open-news:440034