Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/zantes_skola_aicina_uz_130_gadu_jubilejas_salidojumu
Drukas datums: 04:46:06 18.09.2019

Zantes pamatskola svin 13026.09.2015

26.septembrī ar jubilejas salidojumu Zantes pamatskola atzīmēja savas pastāvēšanas 130. gadadienu.

Uz skolas salidojumu un jubilejas svinībām gan no tuvienes, gan tālienes bija ieradušies ap 150 viesu, kuru ikdiena ir atšķirīga, un tomēr visus vieno Zantes skola - absolventi, skolotāji un darbinieki.

Skolas salidojumi vienmēr ir sirsnīgas, mīļas un gaidītas tikšanās ar jaunību un skolas gadiem. Ir ko atcerēties un pārrunāt, kopīgi izstaigājot vecās takas, patīkami redzēt, kā gadu no gada mainījusies skola, satikt savus klases biedrus, skolotājus un klases audzinātāju. Svinīgā vakara vadītāji Jānis, Maira un Aira visus klātesošos aicināja atskatīties uz skolas pagājušajiem 130 gadiem, piedzīvoto un padarīto. Savukārt, Zantes pagasta pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs, Zantes pagasta kultūras nama Jauniešu deju kolektīvs, Zantes pagasta kultūras nama vīru vokālais ansamblis un skolas 5.-9. klašu ansamblis klātesošos priecēja ar dziesmām un dejām. Aplausu vētru izpelnījās bijušie skolas absolventi Vairis Fiņķis, Gints Gulbis un Andris Podāns, kas apvienojušies muzikālā apvienībā "Skolas puikas". Kā jau svētku reizē pieklājas- īpašs paldies tika teikts arī bijušajiem direktoriem un skolotājiem par godprātīgu un radošu darbu.

Skolu lielajā jubilejā sveica arī Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa un novada skolu direktores, kā arī Zantes pagasta pārvaldnieks Jānis Kālis.

Zantes pamatskolas pirmie oficiālie pirmsākumi minami ar 1885.gadu, bet dažādi fakti liek domāt, ka skola bijusi jau agrāk. Skolu 1925.gadā pārcēla uz bijušās muižas ēku, kur tā atrodas vēl tagad. 1999.gada vasarā skolā tika uzsākts kapitālais remonts, bet 2001.gadā realizēja Pasaules bankas finansēto skolas siltināšanas projektu. 2002. gadā skola iegūst augstāko novērtējumu valstī lauku skolu grupā- Draudzīgā aicinājuma balvu Gudro pūci. Kopš 2007. gada par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Zantes pamatskola saņēmusi starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.

Šobrīd skolā strādā 18 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki. Skolā mācās 95 audzēkņi, kas apgūst pamatizglītību un 33 mācās pirmskolas programmā.