Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/kandavas_novads/kandavas_novada_iezivotaji
Drukas datums: 01:57:23 22.02.2019

Kandavas novada iezīvotāji


Kandavas novadā dzīvo 8549 iedzīvotāji
Kandavas pilsētā - 3854

(Kandavas novada domes dati uz 01.01.2018.)


Demogrāfiskā situācija novadā

Novadā uz 2018. gada 1. janvāri pēc Kandavas novada Sociālā dienesta datu bāzes datiem (reāli, bet ne deklarācijās) dzīvoja 9424 cilvēki 4040 mājsaimniecībās jeb ģimenēs


2017. gadā novadā reģistrēts 71 jaundzimušais- 32 zēni un 39 meitenes.

Bērni dzimuši:
nepilngadīgiem vecākiem–1;
jaunās ģimenēs, kā pirmie bērni– 19 bērni;
nepilnās ģimenēs, ģimenēs, kurās nedzīvo viens no vecākiem– 5 bērni;
daudzbērnu ģimenēs– 8 bērni;
riska ģimenēs, kurās ir problēmas ar bērnu apgādi un audzināšanu– 5 bērni;
nereģistrētās ģimenēs–30 bērni.


2017. gadā miruši 147 cilvēki (sievietes– 83 ar vidējo vecumu 56,53 gadi ; vīrieši– 64 ar vidējo vecumu 70,15 gadi)
Pensijas vecuma personas mirušas: sievietes–71; vīrieši–45. Darbaspējas vecumā mirušās personas: sievietes–11; vīrieši– 18.
Nāves iemesli darbspējīgiem, galvenokārt- saslimšana ar onkoloģiskām, sirds un asinsvadu slimībām, alkohola intoksikācijas un pašnāvības.

2017. gadā liels ar vēzi mirušo skaits, bet ne vairāk kā 2016.gadā, Vismaz 2 vīrieši miruši alkohola intoksikāciju rezultātā.

Mājsaimniecību raksturojums novadā:

  • ģimenes ar bērniem aizbildnībā– 41;
  • audžu ģimenes– 65;
  • ģimenes ar pieaugušiem invalīdiem–203;
  • ģimenes ar bērniem invalīdiem– 49;
  • nepilnās ģimenes ar vienu vecāku –139;
  • riska ģimenes, kur veicams sociālais darbs– 65;
  • trūcīgās reģistrētās ģimenes– 102;
  • ģimenes ar vienu vai vairākiem pensionāriem– 1465;
  • daudzbērnu ģimenes- 124.

Migrācija
2017. gadā novadu aptuveni atstāja: darbaspējīgas personas–272; bērni– 93; pensijas vecuma personas– 13.
Novadā ieradās: darbaspējīgas personas– 210; bērni–123; pensijas vecuma personas- 30.
2017. gadā novadā par 15 cilvēkiem vairāk izbraukuši nekā iebraukuši.

Sociālās grupas novadā 2017. gadā

Iedzīvotāji darba spējīgā vecumā– 5722 jeb 61% no iedzīvotāju kopskaita:
Bērni no 0– 18 gadu vecumam– 1589, no tiem: skolēni–837; pirmsskolas bērni- 598; nepilngadīgi likumpārkāpēji– 4; bērni invalīdi– 51; bērni aizbildnībā–41; bērni audžu ģimenēs– 29.
Pensionāri pensijas vecumā– 1827; vientuļie pensionāri- 640; invalīdi- 364, no tiem strādājoši ir 30 invalīdi.
2017. gadā 4 iedzīvotāji atgriezušies no ieslodzījuma vietām.
Trūcīgās personas reģistrētas uz 31.12.2017.- 177; maznodrošinātās personas - 37.

Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālās palīdzības dienesta" dati uz 01.01.2018.