Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/kandavas_pagasts/as_sadales_tikls_turpina_atjaunot_elektrotiklu_kandavas_tukuma_un_engures_novada
Drukas datums: 20:57:39 21.08.2019

AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu Kandavas, Tukuma un Engures novadā 29.02.2016

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Tukuma, Kandavas un Engures novadā šogad plāno realizēt 12 investīciju projektus. Elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 1,4 miljonus eiro, kopumā novados plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 23 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 17 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām plānots veikt 30 km garumā. Pēc plānoto projektu realizēšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 6 000 AS “Sadales tīkls” klientu.

Nozīmīgi iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanas projekti šogad tiks realizēti Kandavas novadā.

Apjomīgu projektu plānots īstenot Kandavas pagastā, kur no apdzīvotas vietas “Valdeķi” līdz Valtermuižai un no Valtermuižas līdz Vēveru dīķim tiks demontēta esošā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija. Elektrolīnijas posms 8 km garumā tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, bet 10 km garumā gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Rekonstrukcijas darbu laikā papildus tiks veikta arī zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 3 km garumā, rekonstruētas 5 un izbūvētas 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. Pēc projekta realizācijas Kandavas pilsētas elektrotīkls tiks nodalīts no lauku elektrotīkla un tiks paaugstināts elektroapgādes drošums sadales punktiem “Sabile” un “Zemīte”. Vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukciju šogad plānots veikt arī Zemītes pagastā, kur projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām 4 km garumā un rekonstruēt transformatoru apakšstaciju, uzlabojot elektroapgādi Zemītes pamatskolai, mehāniskajām darbnīcām u.c. objektiem. Zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija jau norisinās Cēres pagastā, kur tiek izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,7 km garumā, un Kandavā, kur gar Kandavas lauksaimniecības tehnikumu tiek izbūvēta jauna 0,4kV kabeļu līnija 0,7 km garumā.