Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/kandavas_pagasts/domes_vadiba_tiekas_ar_novada_iedzivotajiem_pagastos
Drukas datums: 14:52:01 19.07.2018

Domes vadība tiekas ar novada iedzīvotājiem pagastos12.01.2017

Iedzīvotāju sapulce Vānē

Iedzīvotāju sapulce Vānē

No 10. līdz 18.janvārim Kandavas novada domes vadība organizēja iedzīvotāju sapulces, lai klātienē tiktos ar pagastu ļaudīm, atskatītos uz aizgājušajā gadā paveikto, informētu par plānotajiem darbiem šajā gadā, kā arī uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus.

Tajās piedalījās domes vadība un deputāti, kā arī atbildīgo iestāžu vadītāji, kas tikšanās laikā sniedza atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, diskutēja un meklēja efektīvākos sasāpējušo problēmu risinājumus.

Domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis informēja, ka šobrīd turpinās darbs pie pašvaldības budžeta sastādīšanas, kuru plānots apstiprināt nākamajā domes sēdē 26.janvārī.

Izpilddirektors Egīls Dude informēja par pagājušajā gadā veiktajiem darbiem pagastos. Tā, piemēram, Cēres pagastā veikta estrādes un tās apkārtnes labiekārtošana, apgaismojuma ierīkošana pagasta centrā, bet šogad plānots Cēres pārvaldes ēkas remonts un lauku grants ceļu atjaunošana. Zantes pagastā pagājušajā gadā nomainīti estrādes un pagasta pārvaldes ēkas jumti, veikta pie Zantes pamatskolas atrodošās ēkas demontāža, kas bija bīstama skolēniem un iedzīvotājiem, savukārt šogad plānots izbūvēt gājēju celiņu no Zantes ģimenes krīzes centra līdz skolai un atjaunot lauku grants ceļu segumus. Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta “Brīvā laika atpūtas kompleksa attīstība pie Zantes pamatskolas” pieteikums. Projekta apstiprināšanas gadījumā pie Zantes pamatskolas tiks uzstādīti āra trenažieri, velosipēdu novietnes, kāpšanas siena un cita veida aprīkojums brīvā laika pavadīšanai bērniem.  

Matkules pagastā lielākais projekts pagājušajā gadā bija meliorācijas sistēmas pārbūve- izrakti grāvji, izbūvētas caurtekas un nobrauktuves, bet šogad- lauku grants ceļu atjaunošana.

Zemītes pagastā izremontētas pārvaldes telpas, ievilkta centralizēta siltumapgāde, ūdensvads un kanalizācija. Siltumapgāde ierīkota arī Zemītes pagasta bibliotēkai. Ir veikta ielu apgaismojuma izbūve Ieviņu ielā. Šogad plānotajos darbos ietilpst Zemītes pagasta estrādes remonts un lauku grants ceļu atjaunošana.

Vānē izbūvēts ielu apgaismojums un gājēju celiņš no skolas līdz dzīvojamajām mājām, kā arī veikta bīstamas ēkas demontāža, kas atradās pie Vānes pamatskolas. Šogad tiek plānots izbūvēt gājēju celiņu pie pirmsskolas izglītības iestādes un izremontēt skolas sanitārās telpas.

Sapulcēs piedalījās pagastu pārvaldnieki, Kandavas novada Sociālā dienesta, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” un Pašvaldības policijas pārstāvji, kā arī domes deputātes- Vides aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Leonārija Gudakovska, kura klātesošos informēja par Kandavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pakalpojumiem un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Inga Priede, kura pārstāv arī SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”. Par ceļu stāvokli klātesošos informēja SIA "Kandavas ceļi" vadītājs Ivars Marašinskis.