Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/kandavas_pagasts/esi_pilsoniski_aktivs__piedalies_iesaisties_un_dari_kandavas_novada
Drukas datums: 08:01:35 26.05.2019

Esi pilsoniski aktīvs – piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!27.03.2018

14.aprīlī no plkst. 10:00 - 14:00  Zantes kultūras namā, bet no 15:00 - 19:00 Vānes kultūras namā notiks pirmās projekta " Esi pilsoniski aktīvs- piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!" apkaimes ideju darbnīcas.  

Nodibinājums “ Kandavas novada iespēju fonds” ir  iesaistījies Latvijas valsts budžeta finansētā programmā „NVO fonds” ar projektu „Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!”. Šī projekta mērķis ir veicināt Kandavas novada iedzīvotāju ieinteresētību, aktivitāti un sadarbību kopienai svarīgu jautājumu risināšanā un šo jautājumu aktualizēšanā, kā arī pilsonisko iesaisti un līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Projekta galvenās aktivitātes ir noorganizēt 5 pagastu ideju darbnīcas un vienu iedzīvotāju forumu Kandavas novadā, veicināt iedzīvotāju interešu kopu un novada NVO iesaisti Fonda mazo grantu konkursā “ Dari pats!” akcentējot brīvprātīgā darba nozīmīgumu savas dzīves vides uzlabošanā. Lai īstenotu projektā izvirzītos uzdevumus Kandavas novadā tiks organizētas apkaimes ideju darbnīcas pagastos un iedzīvotāju forums Kandavā.

Aicinām visus interesentus apmeklēt apkaimes ideju darbnīcas:

14.04.2018. plkst. 10:00-14:00 Zantes KN un plkst. 15:00-19:00 Vānes KN

27.04.2018. plkst. 17:30-20:30 Zemītes TN

28.04.2018. plkst. 15:00-19:00 Matkules KN

04.05.2018. plkst. 10:00-14:00 Cēres skolā

un Kandavas novada forumu, kurš notiks 18.05.2018. plkst. 15:00-19:00 Kandavas KN.

 Katrā vietā darbosies koordinatori, kuri aicinās iedzīvotājus apmeklēt šīs aktivitātes.  Tas plānots veikt gan personīgi uzaicinot sabiedrībā aktīvākos cilvēkus piedalīties, gan izplatot aicinājumus publiski. Būsim pateicīgi katram iedzīvotājam, kurš izrādīs pilsonisko iniciatīvu un ieradīsies uz šiem pasākumiem.

Izvēlētā ideju darbnīcu un foruma forma ir paredzēta kā kopā būšana, kur neformālos apstākļos var paust savu viedokli par piedāvātajām tēmām, tikt uzklausītam un paustais viedoklis tiek anonīmi fiksēts.  Pagastu ideju darbnīcu un foruma norise tiek plānota, pamatojoties uz 5 jomām:

•           iedzīvotāju komunikācija un sadarbība ar pašvaldību,

•           novada NVO sadarbība ar iedzīvotājiem,

•           dzīves vides kvalitāte pašu rokās – dari pats!,

•           bērnu un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā- kā, kur, kāpēc?,

•           sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras aktivitāšu nozīme iedzīvotājiem dzīves kvalitātes celšanai.

Aktivitāšu dalībnieki, katrā vietā sadaloties pa šīm jomām, tiks aicināti diskutēt un paust savu viedokli par aktualitātēm, kuras viņus interesē, satrauc vai ir priekšlikumi, ko vajadzētu darīt labāk nekā līdz šim. To fiksējot plānots iegūt informāciju par iedzīvotāju skatījumu uz izvirzītajām tēmām, viņu  redzējumu par aktualitātēm un  problēmām šajās jomās. Apkopotā informācija tiks izmantota, lai aktualizētu sabiedrības līdzdalību pašvaldības, Kandavas novada iespēju fonda un citu NVO aktivitātēs.

Projekta  koordinatore Ērodeja Kirillova

 Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Nr. 2018.LV/NVOF/MIC/001