Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/kandavas_pagasts/latvijas_valsts_mezi_zemgales_regiona_parstavji_informe_par_turpmakiem_planiem
Drukas datums: 03:51:51 21.01.2019

“Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona pārstāvji informē par turpmākiem plāniem30.01.2018

Mežkopis Jānis Kažemaks ar bērnudārza audzēkņiem Čužu purvā
      Mežkopis Jānis Kažemaks ar bērnudārza audzēkņiem Čužu purvā

26. janvārī Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, viņas vietniece Gunda Cīrule, izpilddirektors Egīls Dude, nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Sandra Bērziņa un teritorijas plānotāja Gunta Pērkone, tikās ar AS “Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Jāni Zitānu un Kandavas iecirkņa mežkopi Jāni Kažemaku, lai pārrunātu turpmākos plānus.

Tika pārrunāta iepriekšējā sadarbība, kā arī iespējamās iniciatīvas turpmākajā darbībā, veidojot auglīgu dialogu starp meža apsaimniekošanas plānošanas pārstāvjiem un novada pašvaldību. J. Zitāns informēja novada domi par plānotajiem darbiem mūsu novadā šajā gadā, atzīstot, ka līdzšinējā sadarbība bijusi laba.

Tika runāts par Zantes pagasta Smiltiņkalnu, par kura uzturēšanu ar domi un Latvijas Valsts mežiem ir noslēgts sadarbības līgums. Diskutēja par  turpmākajiem šīs vietas apsaimniekošanas virzieniem. Smiltiņkalns ir iecienīta atpūtas vieta, bet skatu platforma bija nolietojusies, kļuvusi bīstama, savu uzdevumu vairs neveica (koki pa šiem gadiem izaugot, aizseguši skatu uz apkārtni) un tika demontēta. J. Zitāns ieteica padomāt par virzienu, kādā turpmāk uzturēt šo vietu, varbūt veidot ainavu cirti jeb vizūru, ja ir saskatāma vieta, kuru vērts rādīt apmeklētājiem. Kā atpūtas vietu to ir plānots saglabāt.  

Tika runāts arī par meža ceļu pārbūves plāniem un sadarbību pašvaldības ceļu uzturēšanā, meliorācijas sistēmu sakārtošanā un citiem jautājumiem.

Tāpat pārsprieda jautājumu par Čužu purva pieejamības un labiekārtošanas aktivitātēm šajā gadā. Pagājušajā gadā ieplānotais projekts par Čužu purva attīstību diemžēl netika apstiprināts. Šogad paredzēta tikai šīs vietas uzturēšana - tas nozīmē pļaušana, atkritumu savākšana atpūtas vietā, bet pašā Čužu purvā, tāpat kā līdz šim, turpināsies biotopu kopšana, čužu atbrīvošana no krūmiem. Jādomā, kā tikt galā ar bebru aktivitātēm purvā, taka daudzviet kļuvusi neizejama, sagāzti koki, izveidojušies pārplūdumi. Čužu purvs ir sabiedrībai nozīmīga vieta, tāpēc jo īpaši ir jāpatur apsaimniekotāju redzeslokā.

Kā uzsvēra J.Zitāns, būtiski ir arī izglītot jauno paaudzi par mežu apsaimniekošanu. Kā labas sadarbības piemēru, viņš minēja jau aizvadītajā gadā uzsākto sadarbību ar Kandavas pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks”, kad bērni apmeklēja Čužu purvu, uzstādot tur pašu zīmētus plakātus ar aicinājumiem saudzēt dabu un neizmest atkritumus.

“Ir nepieciešams šis iedzīvotāju izglītošanas darbs par to, ka mežs ir gan jācērt, gan jāstāda. Tieši skolu jaunatne un bērni ir tie, kurus mēs ar mežu ekspedīcijām cenšamies izglītot, izvedot cauri visam ciklam, kas saucas - mežu apsaimniekošana, ka tā nav tikai ciršana, bet ietver sevī vairākus procesus, kā, piemēram, mežu atjaunošana, stādīšana.”- sacīja J. Zitāns.

Aicinām iedzīvotājus saudzēt dabu, nepiesārņot to, izmetot mežos un grāvmalās sadzīves atkritumus! Īpaši tiks pārbaudītas mājsaimniecības, vai visām ir noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kā to paredz Kandavas novada domes saistošie noteikumi.

  Ikviens iedzīvotājs ir aicināts pildīt pilsonisko pienākumu un informēt domi, pašvaldības policiju, ja ir zināmi iedzīvotāji, kuriem nav šādu līgumu, kā arī sniegt ziņas par apkārtnes piemēslotājiem. To var darīt, lejuplādējot mobilo lietotni Vides SOS. Ja nav pieejams viedtālrunis, var zvanīt reģionālās vides pārvaldes diennakts dežurantam: 26338800; 67084211. Informācija - http://www.videssos.lv/kaa_lietot .