Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/lauksaimniekiem/informacija_biologiski_vertigo_zalaju_ipasniekiem
Drukas datums: 07:22:26 09.12.2019

Informācija Bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem03.05.2016

Latvijas Dabas fonds apzina saimniecības, kas dabas teritorijās apsaimnieko bioloģiski vērtīgos zālājus un vēlas tos paplašināt vai uzlabot to bioloģisko daudzveidību, līdzdarbojoties projekta īstenošanā.

Plānotā projekta mērķis ir palielināt apsaimniekotu dabisko zālāju platības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Saimniekiem iesaistīšanās šajā projektā dos iespēju palielināt apsaimniekojamo zālāju platību, savukārt tas veicinās gan sociāli ekonomisko aktivitāti, gan arī lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākotnei.

Projektā tiks paredzētas vairākas aktivitātes zālāju atjaunošanai, piemēram, krūmu un koku novākšana aizaugušajās zālāju platībās, ganību izveidošana, savvaļas augu daudzveidības palielināšana, kā arī zālāju atbrīvošana no gārsas, suņuburkšķa, nātrēm un citām ekspansīvām augu sugām u.c. aktivitātes.

Lai līdzdarbotos projektā, saimniecībām līdz 20.maijam ir jāaizpilda un jānosūta Latvijas Dabas fondam anketa, norādot informāciju par šobrīd apsaimniekotajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem saimniecībā, kā arī tās plāniem zālāju platību palielināšanai vai to bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai.

Anketa pieejama šeit

Anketa drukātā veidā pieejama Latvijas Dabas fonda birojā (Vīlandes ielā 3-7, Rīgā, LV-1010).

Plašāka informācija pieejama LDF mājas lapā: http://ldf.lv/lv/article/latvijas-dabas-fonds-mekle-saimniecibas-kas-dabas-teritorijas-apsaimnieko-biologiski