Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/matkules_pagasts/par_paveikto_2018_gada_kandavas_novada_pagastos
Drukas datums: 17:15:38 26.03.2019

Par paveikto 2018.gadā Kandavas novada pagastos07.01.2019

2018. gads bija - “būs vai nebūs” gads

Aizvadītais gads Cēres pagastam bija labiekārtošanas, remontu, gaidīšanas “būs vai nebūs” gads. Tika īstenoti vairāki projekti. Izveidots stāvlaukums pie Cēres pagasta administratīvās ēkas, šo projektu īstenoja SIA “Kandavas ceļi”. Biedrība “Cēres spēks” Kandavas novada Iespēju fonda projekta “Dari pats” ietvaros izgatavoja puķu kastes, kas pavasarī tiks izvietotas stāvlaukuma malās. Tika veikta arī grants ceļu Nr.2 un Nr.20 pārbūve, arī šo projektu īstenoja SIA “Kandavas ceļi”. Vēl arvien turpinās darbi pie administratīvās ēkas jumta nomaiņas un bēniņu siltināšanas. Priecīgā ziņa, ka šajā gadā tika uzsākti Cēres pagasta un visa novada iedzīvotāju ilgi gaidītie valsts autoceļu:  Līgas- Zentene- Rideļi, Cēres apvedceļa, Cēre- Pilsarāji-Gobas pārbūves darbi, kas turpināsies arī šogad ar šķembu seguma virskārtas, asfaltbetona seguma ieklāšanas un citiem atbilstoši projektam paredzētajiem darbiem.

Šogad Cēres pamatskola turpinās dalību starptautiskajā skolēnu projektā Erasmus+ “Lasīšana bez robežām”.  Mūsu prioritāšu sarakstā ir skolas fasādes krāsošanas darbi, malkas šķūņa remonts, sporta laukuma kvalitātes uzlabošana, tāpat turpināsim pagasta teritorijas sakopšanas darbus, iesāktās kultūras dzīves tradīcijas. Paldies visiem par Jūsu ieguldīto darbu pagasta labā!

Lai Jaunajā gadā ikkatram no Jums ir savs sapnis, kas piepildās, savs mērķis, kuru sasniegt un veiksme, kas nepamet!

Maija Jēce, Cēres pagasta pārvaldes vadītāja


Lai sirdsmiers un labklājība katrā mājā!

Esam veiksmīgi iesoļojuši 2019.gadā. Aizvadītajā gadā Matkules pagastā kopīgiem spēkiem esam veikuši lielākus un mazākus darbus. Atjaunots Centra ielas segums un ceļa Nr.24  ( Puķes – Vegri ) pārbūve. Piepildīta jauniešu vēlme- sporta laukumā uzcelta lapene. Piedaloties projektā “Dari pats”, kuru finansēja Kandavas novada Iespēju fonds ar Kandavas novada domes un ziedotāju atbalstu, atjaunots žogs gar sporta laukumu. Darbus veica Matkules aktīvākie sporta atbalstītāji. Priecājamies, ka izvietoti soliņi pie dīķa, sporta laukumā un centra kapos. Kopā mēs varam paveikt daudz labu darba sava pagasta labā.                                                                                                                           

Vēlos pateikt lielu paldies mūsu čaklajiem zemniekiem, kuri vienmēr palīdz  un atbalsta. Paldies  par sadarbību SIA” Kandavas komunālie pakalpojumi” un SIA “Kandavas ceļi “ vadītājiem un darbiniekiem. Vēlu pagasta un novada ļaudīm laimīgu Jauno gadu! Lai sirdsmiers, labklājība un prieks mīt katrā mājā!

 Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone
Vānes pagasta ļaudīm aizvadītais gads bijis veiksmīgs

Ar mirdzošām svecīšu liesmiņām  eglītē, mēs šķīrāmies no vecā gadiņa. Kāds bija aizgājušais 2018.gads Vānes ļaudīm? Man bija žēl šķirties, jo gads bija labs. Ko tad labu paveicām. Realizējām dažādus projektus. Kandavas  novada Iespēju fonda ietvaros tika izstrādāts  projekts “Dari pats”, atjaunojām un labiekārtojām gājēju celiņu. Pateicoties Latvijas Politiski represēto apvienības finansiālajam atbalstam, labiekārtojām Politiski represēto piemiņas vietu. Ar LAD projekta palīdzību  un atbalstu tika izveidots bruģēts gājēju celiņš pie pagasta administratīvās ēkas. Veicām un joprojām turpinām veikt gaiteņa un ieejas fasādes remontu.

Par dalību konkursā ”Diženi Kandavas novadā 2018” Vānes pagasta pārvalde saņēma Pateicību un šeit sirsnīgus pateicības vārdus gribu teikt visiem, visiem maniem Vānes ļaudīm par atsaucību, par  mūsu kopdarbu. Māte Terēze vēstījusi, ka svarīgs nav mūsu padarītā darba lielums, bet gan mīlestības daudzums, ko ieliekam savos darbos, un mūsu darbā tika ielikts liels mīlestības daudzums.

PALDIES!

Īsumā par to, ko domājam paveikt šogad. Brīvdabas estrādei nomainīsim grīdas segumu. Tiks veikts darbs pie Vānes pagasta ceļa Nr.5 (Vāne-Mehdarbnīcas- Bēlerti). Turpināsim darbu pie ielas apgaismošanas. Tāpat joprojām turpināsim veikt visus mazos un lielos  darbus, kas saistīti ar pagasta  labiekārtošanu, teritorijas appļaušanu, kopšanu.

Lai mums nezūd apņēmība, lai nepietrūkst enerģijas, lai viss, kas iecerēts īstenotos un lai mums Jaunajā gadā izdodas noķert izsapņotos sapņus!

Paldies visiem-par sadarbību, par atbalstu, par labu vārdu!

Daina Priede

Vānes pagasta pārvaldes vadītāja

Vēlu būt radošiem, atsaucīgiem un aktīviem!

Atkal ir pagājis gads un atskatāmies uz tajā paveikto. Zantes pagastā 2018.gads pavadīts Latvijas 100 gades zīmē, kas aizsākās ar Baltā galdauta svētkiem, kuros pagasta cilvēki kavējās sarunās pie kopīgi uzklātā galda. Kā pirmie Kandavas novadā svinējām pagasta svētkus “ Kad baltos ziedos pavasaris plaukst”. Tāpat kā katru gadu Vasaras saulgriežus ciema ļaudis nosvinēja brīvdabas estrādē ar komēdiju  “Žūpu Bērtulis”, kuru iestudēja mūsu pašu ļaudis.

Esam lepni par mūsu pašdarbības  kolektīviem – jaukto kori, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu, kas nesa Zantes pagasta vārdu XIII Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.

 Labi gads pavadīts Zantes pamatskolā, varam būt patiesi lepni, ka jau vienpadsmito reizi skola ir saņēmusi novērtējumu – Zaļo karogu par dalību starptautiskajā Ekoskolu programmā.

Patriotiskie Zantes ļaudis 11.novembrī Zantes zemessargu vadībā devās Lāpu gājienā, pieminot Lāčplēša dienas notikumus.

Latvijas 100-gadi atzīmējām īpaši svinīgi.  Tajā tika aicināti piedalīties visi tie pagasta ļaudis, kuri saņēmuši piešķirto augstāko novērtējumu - apbalvojumu “ Zantes lepnums”. Esam pateicīgi par radīto dziesmu Zantes pagastam, kura pirmo reizi izskanēja svinīgā pasākuma izskaņā. Noslēgumā priecājāmies par sarūpēto uguņošanu un ballīti kopā ar “ Lustīgo blumīzeri”.

Ceļu infrastruktūras uzlabošanas un skolēnu drošības nodrošināšanai pabeigts gājēju celiņš no skolas līdz bērnudārzam. Septembra mēnesī tas ieguvis jaunu izskatu ar kopīgi stādītajām liepiņām par godu Latvijas dzimšanas dienai. Priecājamies arī par ceļa renovāciju 4,5 km garumā no “ Dumpjiem”  līdz valsts autoceļam.

2019.gadā plānojam atjaunot asfalta segumu Skolas ielā, atjaunot laukumu pie kultūras nama, uzstādīt soliņus un atkritumu urnas gar jauno gājēju celiņu kā arī veikt kosmētisko remontu Feldšeru punktā.

Vēlos pateikt paldies visiem tiem, kas ieguldījuši darbu un laiku, lai varam lepoties ar savu pagastu. Īpašs paldies SIA “ Kandavas ceļi” , SIA “ Saltums” , SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, SIA “ Mežasīļi”, Zantes ģimenes atbalsta centram, Zantes pamatskolas kolektīvam, Zantes pagasta kultūras namam un pašdarbniekiem, “ Stropiņa”  darbiniekiem, Zantes pagasta Feldšeru punktam, pastam, pagasta bibliotēkai, pagasta sociālajai darbiniecei.

Vēlos pateikt paldies ikvienam, kurš piedalījies Zantes pagasta aktivitātēs, pasākumos un turējis Zantes vārdu augstā godā ar savu veikumu. Jaunajā 2019. Cūkas gadā vēlu visiem būt radošiem, atsaucīgiem un aktīviem savu ieceru īstenošanā!

Zantes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kālis

Aizvadītajā gadā paveikts daudz.

Saku lielu paldies par aizvadīto gadu un novēlu visiem Zemītes pagasta iedzīvotājiem bagātu, aizrautīgu un enerģijas pilnu Jauno gadu. 

  Paveiktie darbi 2018. gadā.

 • Pabeigti būvdarbi Zemītes pagasta ceļam Nr.20, “P-121 “Lapsas” P-121”·  
 •        Nodots projekts: “Meža dienas” (“Latvijai – 100”) 
 •         Veikti estrādes remonta darbi 
 •         Realizēts KNIF projekts “Dari pats!” - atjaunoti četri informācijas stendi, Zemītes kapsētā kapusvētku  norises vietā uzstādīti 3 soli, īstenojot ieceri- nodrošināt iespēju apsēsties gados veciem cilvēkiem. 2 soliņi uzstādīti pagasta teritorijā, kas nodrošina iespēju atpūsties cienījama gadu gājuma ļaudīm pa ceļam uz veikalu, pagastu un parkā pie ezera.  
 •  Nosvinēti Zemītes pamatskolas 170. gadi 
 •  Zemītes pagasta TN vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zemīte” piedalījās Dziesmu un deju svētkos.   
 • Uzturēti kārtībā pašvaldību ceļi un ielas, sakopta pagasta teritorijas apkārtne, pagasta kapsētas. 
 •  Daļēji apgaismota Pils iela.
 • Lepojamies ar saviem cilvēkiem un viņu sasniegumiem. Raitis Priede Latvijas – 100. dzimšanas dienā saņem “Kandavas novada Pateicību” par iejūtību, atsaucību, labdarību un aktīvu līdzdalību pagasta un novada sabiedriskās dzīves norisēs.

Konkursā “Diženi Kandavas Novadā - 2018” Zemītes pagastā ir divi laureāti: Nominācija “Sakoptākā zemnieku saimniecība”, Ilze un Mairis Zvirbuļi, z/s “Plencneri” un Veiksmīgākais tūrisma piedāvājums”- Ginta un Ivo Immermaņi, “Tēviņu mājas vīns”.

Paldies par sniegtajiem pakalpojumiem: SIA Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA Kandavas ceļi, SIA ELFA, SIA "Elmonte" komercdirektoram Valdis Fuksim, Kandavas novada pašvaldības policijai, Valsts policijas Kandavas iecirknim.

Šogad izaicinājumu netrūks –  tiks realizēti aizsāktie projekti un veikti jauni darbi, jaunas ieceres.

 • Turpināsim darbu pie ielu apgaismošanas un ceļu labiekārtošanas.
 • Budžetā ir iekļauti Zemītes pagasta sapņi un vīzijas, šoreiz publiski neinformēšu par tiem, jo vēlos lai piepildās.
 • Veiksim darbu pie projekta, Nr.: 2017/AL14/5/A019.22.02/1 “ Apkures sistēmas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Zemītes baznīcā”

Novēlu, lai Jaunajā gadā ir spēks un drosme piepildīt savus sapņus! 

  Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja Rita Diduha