Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/10021/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_starpgabala_pipari_vanes_pagasts_kandavas_novads_izsoli
Drukas datums: 21:05:39 25.01.2021

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma, (starpgabala) “Pipari”, Vānes pagasts, Kandavas novads, izsoli

06.04.2020 11:00 - 11:10

Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, (starpgabala) “Pipari”, Vānes pagasts, Kandavas novads, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0321, ar kopējo platību 2,23 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem.

Īpašuma nosacītā cena - 8500,00 euro, drošības nauda - 850,00 euro, izsoles solis - 100,00 euro. Izsoles datums - 2020. gada 6. aprīlis plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Izsoles noteikumu skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit

Karti skatīt šeit