Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/1320/20152016_gada_apkures_sezona_tuvojas_noslegumam
Drukas datums: 08:33:47 18.11.2019

2015/2016 gada apkures sezona tuvojas noslēgumam

29.04.2016

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumapgādes piegādi Kandavas novadā plāno pārtraukt 29. aprīlī.

Ņemot vērā siltumapgādes tehniskā aprīkojuma stāvokli, kopumā apkures sezonu uzņēmums aizvadījis veiksmīgi. Aizvadītā apkures sezona paliks prātā ar zemo gaisa temperatūru janvārī un rēķiniem par janvāri. Lai nākamajā apkures sezonā nebūtu jādusmojas uz Komunālajiem pakalpojumiem par rēķiniem un pašiem uz sevi par nepadarīto siltumenerģijas ekonomēšanā, laiks izvērtēt, ko mēs paši kā saimnieki savā īpašumā, varam uzlabot.

Mums visiem ir jāsaprot, ka Latvijā cena par siltumenerģiju būtiski nesaruks, tādēļ iedzīvotājiem pašiem jārūpējas par siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, līdzīgi kā to darām ar citiem pakalpojumiem. Kā minimums būtu jāuzstāda siltumenerģijas skaitītāji, vēl labāk izbūvēt kvalitatīvus siltummezglus. Ir beidzot jāapzinās, ka esam saimnieki ne tikai savās četrās sienās ēkas iekšpusē, bet visai ēkai, kurā dzīvojam. Nepieciešamības gadījumā esmu gatavs sniegt padomu savas kompetences ietvaros. Tikai kopā būs iespējams rast labākos un abpusēji izdevīgākos risinājumus, uzlabojot siltumapgādes kvalitāti.

Pagājušajā gadā apkures sezona tika beigta 24.aprīlī, šogad siltumenerģija iedzīvotājiem tiks nodrošināta līdz 29.aprīlim.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Egils Bariss