Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/449/valsts_svetku_koncerts_mana_latvija_si_zeme_vieniga_un_muzam
Drukas datums: 10:11:21 05.06.2020

Valsts svētku koncerts "Mana Latvija- šī zeme vienīgā un mūžam"

17.11.2015 18:00 - 19:00
Zemītes pamatskolas 1.-4.kl. ansamblis

Zemītes pamatskolas 1.-4.kl. ansamblis


“Šī zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju suc.”

Ar šīm Annas Sakses dzejoļa rindām 17. novembra vakarā pilno Zemītes tautas nama zāli uzrunāja vakara vadītāja Ērodeja Kirillova, lai koncertā “Mana Latvija- šī zeme vienīgā un mūžam” atzīmētu Latvijas Proklamēšanas 97.gadadienu.

Pēc kopīgi nodziedātas valsts himnas “Dievs, svētī Latviju!” zemītniekus Latvijas gadadienā sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, aicinot godināt un atcerēties tos, kuri atdeva savas dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību. “Lai mūsu valsts būtu stabila un attīstīties spējīga, tai ir vajadzīgi stipri pamati, un tos mēs turpinām būvēt un stiprināt ikdienā. Lai Latvija vienmēr ir mūsu sirdīs un domās, lai kurp mūs arī aizvestu dzīves ceļi!”, vēlēja domes priekšsēdētājs.

Klātesošos svētkos sveica arī Kandavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Iveta Grunte, Zemītes skolas direktore Maruta Vilumsone un Zemītes pagasta pārvaldniece Rita Diduha, kura, uzrunājot gan jauniešus, gan vecāko paaudzi, aicināja: “Augsim Latvijai!”.

Koncertu sniedza Zemītes pamatskolas 1.-4. kl. ansamblis un 6.-9.kl. ansamblis, kā arī Zemītes tautas nama vokālais ansamblis “Sapnī”. Svētku koncertu ar dejām kuplināja senioru deju kopa “Ozolzīles”, bet Zemītes pagasta amatierteātris uzstājās ar Maijas Laukmanes dzejas kompozīciju.

Noslēgumā klātesošie, ņemot līdzi sarkanas un baltas sveces, devās uz parku, lai tur kopīgi izveidotu sveču Latviju. Lai mūsu zeme sildās pie sveču liesmiņām svētku vakarā!