Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/5969/latvijas_100_dzimsanas_diena_pasniegti_apbalvojumi_novadniekiem
Drukas datums: 15:38:57 15.07.2020

Latvijas 100. dzimšanas dienā pasniegti apbalvojumi novadniekiem

18.11.2018

18.novembrī, Kandavas kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas pasākums.

Kā allaž, valsts svētku dienā, kultūras nama zāle bija pārpildīta, jo šajā dienā tika pasniegti Kandavas novada domes apbalvojumi mūsu novadniekiem. Šogad apbalvojumus saņēma četrpadsmit novada ļaudis, kas pašaizliedzīgi un ar atdevi strādājuši savā tiešajā darbā, uzņēmējdarbībā, iesaistījušies labdarības kustībā, tūrismā, sportā, kultūrā un citās sabiedriskās dzīves jomās.

  “Kandavas novada Pateicība” :

  • Evitai Bērziņai par aktīvu iesaistīšanos pagasta kultūras dzīvē un nesavtīgu atbalstu sabiedriskajās norisēs pagastā un novadā.
  •  Intai Haferbergai par ilgstošu un panākumiem bagātu darbību novada labā, veicinot infrastruktūras, tūrisma un vietējās uzņēmējdarbības attīstību.
  • Maritai Jekumai par mērķtiecīgu un nesavtīgu  darbu ar deju kolektīviem un radošu līdzdalību Zantes pagasta kultūras dzīvē.
  • Genovefai Ķezberei par Matkules pagasta pensionāru kluba vadīšanu, aktīvu iesaistīšanos kultūras dzīvē un labdarības kustībā.
  •  Kristīnei Ķēniņai  par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Kandavas pasta nodaļā, sapratni un laipnu attieksmi pret klientiem jebkurā ikdienas situācijā.
  • Raitim Priedem par iejūtību, atsaucību, labdarību un aktīvu līdzdalību pagasta un novada sabiedriskās dzīves norisēs.
  •  Ilzei Spuriņai par ilggadēju un nesavtīgu darbu bērnu un jauniešu veselības aprūpes jomā  Kandavas novadā.
  • Antonam Studenam par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, izstrādājot un realizējot attīstības projektus un inovatīvas idejas profesionālās izglītības iestādes izaugsmei.
  • Egilam Sudmalim par ilggadēju un apzinīgu darbu sociālajā dienestā, aktīvu iesaistīšanos novada sporta dzīvē un mūža ieguldījumu Kandavas pilsētas izaugsmei.
  • Didzim Zeibotam par ilggadēju un nesavtīgu darbu Kandavas Kārļa .Mīlenbaha vidusskolā un aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

   “Kandavas novada Gada uzņēmējs”  Guntis Meiers

par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā, veicinot novada kultūras mantojuma saglabāšanu un dzīves vides uzlabošanu.

  “Kandavas novada Gada Labdaris “ Ivars Jirgensons

-par materiālu un morālu atbalstu un iesaistīšanos Matkules pagasta sakopšanā un vides uzlabošanā.

  “Kandavas novada Gada lepnums” Elita Lavrinoviča

-  par ieguldījumu Kandavas internātvidusskolas darbības pilnveidošanā, attīstībā un inovāciju ieviešanā, kā arī priekšlikumu izstrādē nākotnes perspektīvām.

 “Kandavas novada Goda pilsonis” Jānis Lūsis

-   ar zelta nozīmīti par izciliem pasaules mēroga sasniegumiem šķēpmešanā un sava dzimtā novada turēšanu godā.

Latvijas simtgades svētkus Kandavā  ar savu ierašanos bija pagodinājuši arī mūsu sadraudzības partneri no Lietuvas Šilales pilsētas; pašvaldības vadītājs Jonas Gudauskas ar kundzi, kultūras nama vadītāja Irmina Kebliene un tautas mūzikas ansamblis "Padkava",  kurš piedalījās arī svētku koncertā.