Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/7865/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_sabiles_iela_832_kandava_kandavas_novads_izsoli_ar_augsupejosu_soli
Drukas datums: 05:18:04 28.10.2020

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Sabiles iela 8-32, Kandava, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

11.02.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums Sabiles iela 8-32, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0881), kopējā platība 40,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 401/9933 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0661 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0661.

Izsoles objekta sākumcena 3550,00 eiro, nodrošinājums –355,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019.gada 11.februārī plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019.gada 8.februārim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit