Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/8250/par_pasvaldibas_kustamas_mantas_pardosanu_rikojot_rakstisku_izsoli
Drukas datums: 09:14:02 18.11.2019

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

25.03.2019 11:00 - 11:20

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – kokmateriālus, kopējais apjoms 2090 m3 (priedes zāģbaļķi 650 m3, priedes papīrmalka 250 m3, egles zāģbaļķi 160 m3, egles papīrmalka 90 m3, bērza finierkluči 200 m3, bērza papīrmalka 620 m3 un lapu koku taras kluči 120 m3, kokmateriālu apjoms (kopējais apjoms vai katrs kokmateriālu sortiments atsevišķi) var mainīties 10% robežās), kas izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma „Viršu mežs” Zemītes pagasts, Kandavas novads.

Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu rakstiskai izsolei”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 25.martam plkst. 11:00.

Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 114270,00 eiro par visu apjomu (priedes zāģbaļķi 65 eiro/m3, priedes papīrmalka 40 eiro/m3, egles zāģbaļķi 72 eiro/m3, egles papīrmalka 42 eiro/m3, bērza finierkluči 70 eiro/m3, bērza papīrmalka 46 eiro/m3, lapu koku taras kluči 35 eiro/m3).

Izsoles nodrošinājums 11427,00 iemaksājams līdz 2019.gada 22.martam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2019.gada 25.martā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē.

Tālrunis informācijai 25652445.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.