Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/8387/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_celinieku_karjers_ceres_pagasts_kandavas_novads_atsavinasanu_atkartotu_izsoli_ar_augsupejosu_soli
Drukas datums: 15:35:24 25.06.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads atsavināšanu, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli

29.04.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums „Ceļinieku Karjers”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 003 0030) sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9044 003 0030 un kopējo platību 10,43 ha.

Izsoles objekta sākumcena 105000,00 eiro, nodrošinājums –10500,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019.gada 29.aprīlī plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019.gada 26.aprīlim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.
Īpašuma raksturojumu skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.