Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/8538/kandavas_novada_dome_riko_nomas_tiesibu_rakstisku_izsoli_nedzivojamam_telpam_nr11_un_nr12_kas_atrodas_liela_iela_24_kandava_kandavas_novada
Drukas datums: 14:51:35 06.06.2020

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību rakstisku izsoli nedzīvojamām telpām- Nr.11 un Nr.12, kas atrodas Lielā ielā 24, Kandavā, Kandavas novadā

29.04.2019 11:20 - 11:30

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajām nedzīvojamām telpām - Nr.11 (platība 11,4m2) un Nr.12 (platība 11,9m2), kas atrodas Lielā ielā 24, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra apzīmējums 9011 001 0676 001 001, nomas tiesību rakstisku izsoli.

  Nedzīvojamo telpu nosacītā nomas maksa – 1,42 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli

Pieteikumus rakstiskai izsolei nomas tiesību pretendents iesniedz slēgtā aploksnē Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, līdz 2019.gada 29.aprīlim plkst.10:00.

  Pieteikumu atvēršana notiks 2019.gada 29.aprīlī plkst. 11:20, Kandavas novada domes sēžu zālē, 1.stāvā, Dārza ielā 6, Kandavā.

Sīkāka informācija Kandavas novada domē 203.kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā,

Rakstiskas izsoles noteikumus skatīt šeit, Pieteikumu skatīt šeit.
Telpu grupas plānu skatīt šeit.