Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/8712/par_pasvaldibas_kustamas_mantas_pardosanu_rikojot_rakstisku_izsoli
Drukas datums: 02:52:21 15.11.2019

Par pašvaldības kustamas mantas pārdošanu, rīkojot rakstisku izsoli

03.06.2019 11:00 - 11:20

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu – 1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas un 1 gab. skursteni.

Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamās mantas - 1026 gab. čuguna radiatoru sekcijas un 1 gab. skursteņa rakstiskai izsolei”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 3.jūnijam plkst. 11:00.

Izsoles objekta - čugunu radiatoru, nosacīto pārdošanas cena 200,00 EUR/t un skurstenim 180,00 EUR/t. Izsoles pretendentam jāorganizē metāllūžņu transportēšana.

Izsoles nodrošinājums 135,00 iemaksājams līdz 2019.gada 31.maijam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2019.gada 3.jūnijā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē.

Apskate, iepriekš zvanot pa tālruni 27333047.

 

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Pieteikumu skatīt šeitSludinājums publicēts 15.05.2019.