kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Talsu iela 12-4, Kandava, Kandavas novads Izsoli.

26.08.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr.4, Talsu iela 12, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0040) ar kopējo platību 25,1 m2.

Izsoles objekta sākumcena EUR 880,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 88,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 26. augustā  plkst.11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 23. augustam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.

 

back to top