Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/5902/kandavas_novada_dome_riko_nedzivojamas_telpas__garazas_nr8_ar_kopejo_platibu_182_m2_uzvaras_iela_20a_kandava_kandavas_novads_kadastra_apzimejums_9011_001_0701_002_nomas_tiesibu_izsoli
Drukas datums: 04:06:42 21.01.2019

Kandavas novada dome rīko nedzīvojamās telpas - garāžas Nr.8 ar kopējo platību 18,2 m2, Uzvaras iela 20A, Kandava, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0701 002, nomas tiesību Izsoli

01.02.2018 11:00 - 11:10

Nedzīvojamā telpa- garāža Nr.8 ar kopējo platību 18,2 m2, kas atrodas Uzvaras iela 20A, Kandava, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0701 002.

Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,21 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 0,02 par 1m2.

Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 1.februārī plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2018. gada 1.februārim plkst.10:00.

  Nomas tiesības izsoles noteikumus skatīt šeit

Shēmu skatīt šeit.

Nomas līguma projektu skatīt šeit.
 

Sludinājums publicēts 23.01.2018.