Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6087/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_berzi_zemites_pagasts_kandavas_novads_kas_sastav_no_zemes_gabala_ar_kopejo_platibu_386_ha_kadastra_apzimejums_9094_001_0282_nomas_tiesibu_izsoli
Drukas datums: 11:49:59 22.04.2019