Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6308/iedzivotaju_sapulce_matkules_pagasta
Drukas datums: 07:15:34 17.02.2019

Iedzīvotāju sapulce Matkules pagastā

06.03.2018 17:30 kur : Matkules kultūras nams

6. martā novada domes vadība un speciālisti tikās ar Matkules pagasta iedzīvotājiem, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz iedzīvotāju sapulci kultūras namā.

Vairāki iedzīvotāji vēlējās noskaidrot neskaidrības saistībā par ūdens starpību aprēķināšanu un komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu, piemēram, vai  šādi skaitītāji tiks uzstādīti arī privātmājām. Proti, katrai daudzdzīvokļu mājai ir uzstādīti kopējie skaitītāji, pēc kura varēs redzēt, kāda ir ūdens zuduma starpība. Starpību apmaksās mājas iedzīvotāji. Kā aprēķinās starpību, būs jāvienojas pašiem mājas iedzīvotājiem kopsapulcē. Privātmājās šādus skaitītājus neuzstādīs. SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis O.Kļava skaidroja situāciju par ūdens patērētāju rēķinu parādniekiem, jo nesamaksātās summas ir lielas, un patlaban tiek veidota sistēma, kā tiks strādāts ar debitoriem. Iedzīvotāji vēlējās zināt, cik lieli parādi ir Matkulē, un vai var nosaukt summas un nemaksātājus. Iedzīvotājiem tika apsolīts parādu summas par katru pagastu publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis”, bet publicēt parādniekus vārdus gan nedrīkst.

Tāpat iedzīvotājus interesēja iespēja Matkulē uzstādīt novērošanas kameras. Pašvaldības policijas priekšnieks R.Zariņš pastāstīja, ka Kandavas pilsētā ir 13 kameras un art to palīdzību ir atklātas vairākas nelikumības. Tāpat viņš piebilda, ka, ja vien būtu lielāka rocība, tad kameras varētu arī uzstādīt ārpus pilsētas, tomēr ir jāvērtē šādu izmaksu lietderība, vadoties pēc noziegumu skaita pilsētā un pagastos. Domes priekšsēdētāja ierosināja atjaunot Konsultatīvās padomes darbu, tādejādi paši iedzīvotāji varētu lemt par svarīgākajiem darbiem nākamajam gadam, un informēt pašvaldību par nepieciešamajiem līdzekļiem to realizēšanai.

Izskanēja pārmetumi no iedzīvotājiem par ceļu kvalitāti. Domes izpilddirektors paskaidroja, ka primāri tiek glābtas tās vietas, kurās ir avārijas situācijas, piemēram, 19. ceļš, kur brauc autobuss. Šogad plānots labot 24.ceļu- izraks grāvjus, uzbērs šķembu maisījumu 10 cm biezumā. SIA “Kandavas ceļi” valdes loceklis I. Marašinkis papildināja, ka arī ceļš uz Buses pilskalnu ir labots- uzlabots ceļa profils, piebērtas bedres, bet šis risinājums ir īslaicīgs, nopietnākiem labojumiem šobrīd trūkst finansējuma.

Kāda iedzīvotāja interesējās, kurā vietā plānots izvietot lapeni. Pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone pastāstīja, ka celt lapeni pie sporta laukuma nolēmuši jaunieši, kad pērn viņi tika aicināti dalīties savās idejās. 2017. gada iedzīvotāju sapulcē bija ieteikumi, ka vajadzīgi soliņi, arī tie ir iekļauti šī gada budžetā. Cenu lapenei noteica tāmētājs.

Vēl tika risināti jautājumi par dažāda veida pabalstiem, nodokļiem un ceļa zīmēm. Kāda iedzīvotāja ierosināja, lai Kandavas Mākslas skolas audzēkņi apglezno kultūras nama logu ailes, jo tās no ārpuses izskatās nepievilcīgas.

Domes priekšsēdētāja klātesošos informēja par paveiktajiem darbiem 2017. gadā, un plānotajiem darbiem 2018. gadā, tostarp, informējot par budžeta izdevumiem un ieņēmumiem pa nozarēm, plānotajiem projektiem Kandavas pilsētā un pagastos 2018. gadā, kā arī sociālās palīdzības nodrošināšanu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), pabalstu veidiem sociālajā palīdzībā un dzimtsarakstu nodaļas atbalstu ģimenēm.  Svarīga tēma ir atkritumu apsaimniekošana un komunālā saimniecības, tāpēc plaša informācija tika sniegta arī par šiem jautājumiem.

Svarīgākie darbi Matkules pagastā 2018. gadā plānoti:

  • Lapenes izbūve- 4346,00 EUR;
  • Centra ielas seguma virskārtas atjaunošana- 13000.00 EUR;
  • Grants ceļa Nr.24 "P121 - V1261" (4,6 km (2,0 - 6,6 km) (Palejas, Koguļi, Ceriņi, Dziras, Vecpukšas) - ceļš savieno Vānes - Kuldīgas asfaltēto autoceļu un Višļu grants ceļu) pārbūve: 350800.60  EUR. Būvdarbi plānoti šogad.

Kapu apsaimniekošanas izdevumi Matkules pagastā 2017. gadā: 5384,75 EUR (bez PVN).

Matkules pagastā 6 mājām ir uzlikti komercskaitītāji: «Madaras» 1; «Madaras» 2; «Lāstekas», «Saulītes», «Meldri», «Sprīdīši».

Prezentācija par Matkules pagastu apskatāma šeit