Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/64/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_zilgmes_kandavas_pagasta_kandavas_novada_otro_izsoli
Drukas datums: 06:06:30 25.03.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Zilgmes”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā otro Izsoli

17.08.2015 11:00 kur : Kandavas novada dome

Nekustamais īpašums „Zilgmes”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastrs numurs 9062 014 0132) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,2 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 014 0132 001 un kopējo platību 635,2 m².

Izsoles objekta sākumcena EUR 9900.00 Izsoles nodrošinājums – EUR 990.00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 17.augustā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015.gada 14.augustam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles noteikumus skatīt šeit .
Karti skatīt šeit.
Sludinājums publicēts 06.07.2015.