Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6481/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_sturi_zemites_pagasts_kandavas_novads_izsoli
Drukas datums: 05:13:36 25.03.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Stūri”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, Izsoli

14.05.2018 11:40 - 11:45

Nekustamais īpašums „Stūri”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 002 0096), sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9094 002 0095 un kopējo platību 0,43 ha, tajā skaitā meža zeme 0,15 ha.

Izsoles objekta sākumcena EUR 910,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 91,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā plkst.11:40 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 11.maijam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107370.

 Izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Sludinājums publicēts 05.04.2018.