Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6483/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_dzivokla_draudzibas_iela_217_vane_vanes_pagasts_kandavas_novads_otro_izsoli
Drukas datums: 07:37:56 18.01.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma, dzīvokļa Draudzības iela 2-17, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, otro Izsoli

14.05.2018 11:20 - 11:25

Nekustamais īpašums Draudzības iela 2-17, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 900 0042) ar kopējo platību 73,1 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 731/11656 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas.

Izsoles objekta sākumcena EUR 1700,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 170,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.maijā plkst.11:20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 11.maijam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.  
Karti skatīt šeit.
Fotoattēlus skatīt šeit.  

Sludinājums publicēts 05.04.2018.