Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6995/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_liela_iela_279_kandava_kandavas_novads_atkartotu_izsoli_ar_augsupejosu_soli
Drukas datums: 09:16:39 20.03.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Lielā iela 27-9, Kandava, Kandavas novads, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli

10.09.2018 11:20 - 11:25

Nekustamais īpašums Lielā iela 27-9, Kandava, Kandavas novads, ar kadastra numuru 9011 900 0867, ar kopējo platību 44,3 m2 ir 1-istabas dzīvoklis, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļa ēkas 4.stāvā Kandavas pilsētas centrālajā daļā.

Izsoles objekta sākumcena 1050,00 eiro, nodrošinājums 105,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 10.septembrī plkst.11.20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 7.sepmtembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107370.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

  Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.

 

Sludinājums publicēts 01.08.2018.