Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6996/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_salmini_vanes_pagasts_kandavas_novads_otro_izsoli_ar_augsupejosu_soli
Drukas datums: 09:32:15 20.03.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads, otro izsoli ar augšupejošu soli

10.09.2018 11:30 - 11:35

Nekustamais īpašums „Salmiņi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 006 0125) sastāv no neapbūvētā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9088 006 0124 un kopējo platību 3,82 ha.

Izsoles objekta sākumcena 5800,00 eiro, nodrošinājums 580,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 10.septembrī plkst.11.30 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 7.septembrim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

  Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 01.08.2018.